Tussenkomst kinderopvang

Fonds Bestaanszekerheid Metaalsector zorgt voor tussenkomst in kinderopvang.

Deze tussenkomst vloeit voort uit afspraken tussen de sociale partners. De uitbetaling ervan kan via
ACV-CSC METEA.

Tussenkomst voor wie?

Voor kinderen tot en met 3 jaar in kinderopvang door een erkende organisatie die jaarlijks een fiscaal attest aflevert.

Hoe hoog is tussenkomst?

€1,50 per dag vermeld op het fiscaal attest per kind en per arbeid(st)er in de sector PC 111, met een maximum van €180,00 per jaar (brutobedragen).

Indien beide ouders in de sector PC111 werken = 2x recht op de tussenkomst = 2x aanvragen!

Wanneer uitbetaling?

15 juni of 30 november van elk jaar. Enkel indien het dossier minstens 1 week voor uitbetalingsdatum werd ingediend.

Hoe aanvragen?

De arbeid(st)er moet een formulier FM3 volledig en correct invullen, dit kan met de hulp van zijn/haar syndicale uitbetalingsinstelling of ondernemingsdélégué.

Fiscaal attest verplicht!

Per kind een fiscaal attest 2020 (dat je normaal ontvangen hebt in maart 2021) toevoegen!

Waar vindt men aanvraagformulier FM3?

  • Bij ACV-CSC-uitbetalingsinstelling
  • ACV-CSC METEA-afgevaardigde
  • Via www.fondsmet.be
  • Bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN, dienst Rechten

De tussenkomst geldt ook nog voor kinderopvang in het jaar 2021

Klik hier om het pamflet na te kijken (PDF).

Personalization