Huishoudhulpen: als essentieel bestempeld door regering, geen recht op vaccinatieverlof van werkgevers

Vorige week erkende Sciensano dat huishoudhulpen tot een beroepscategorie behoren die een hoog risico loopt tijdens deze pandemie… Eindelijk! Omwille van de veiligheid van de huishoudhulpen, maar ook van de klanten, is een snelle vaccinatie dus essentieel. Echter, terwijl de vaccinatiecampagne steeds meer wordt uitgebreid, geeft Federgon eens te meer blijk van minachting voor deze werknemers door te weigeren duidelijke regels vast te leggen, die hen in staat stellen zich tijdens hun werkuren te laten vaccineren zonder loonverlies. Op die manier stelt men de werknemers voor de keuze: vaccinatie of loon. Dit zal leiden tot een lagere vaccinatiegraad. 

Voor de zogenaamde ‘klassieke’ sectoren is het vaccinatieverlof gemakkelijk toepasbaar en eenduidig. Maar zoals altijd proberen commerciële dienstenchequebedrijven de regel te omzeilen om het loon van de werknemers die zich laten vaccineren niet te betalen. 

En daarvoor ontbreekt het hen duidelijk niet aan creativiteit: ofwel vragen ze hun werknemers om het vaccinatietijdstip buiten hun werkuren te plaatsen (dit is de eerste zin van een mededeling aan de ondernemingsraad van de op één na grootste werkgever in de sector), ofwel zetten ze de werknemers op toegestane maar onbetaalde afwezigheid, op tijdelijke werkloosheid of in verlof, ofwel laten ze hun werknemers recup-uren opnemen. 

Huishoudhulpen worden opnieuw oneerlijk en ongelijk behandeld. Zo zullen sommigen moeten kiezen tussen zich laten vaccineren en hun loon verliezen. Dit is een oneerlijke, zo niet onmogelijke keuze voor werknemers die reeds te maken hebben met zeer lage lonen. Federgon gaat hiermee in tegen het principe van het vaccinatieverlof zelf: een werknemer die zich laat vaccineren, mag geen loonverlies lijden. 

Ondanks verscheidene vergaderingen in het paritair comité zijn we er niet in geslaagd een faire tekst op te stellen die dit recht van de huishoudhulpen waarborgt. Net nu wanneer wij allen, op alle niveaus, vaccinatie zouden moeten aanmoedigen, gaan de werkgevers uit de dienstenchequesector de tegenovergestelde richting uit. Zij ontmoedigen hun werknemers, die 5 tot 10 huishoudens per week bezoeken, waar zij verschillende uren blijven en waar vaak klanten aanwezig zijn.  De werkgevers zenden daarmee een zeer duidelijke boodschap aan de klanten: noch de gezondheid van de werknemers, noch die van de klanten is van belang voor hen. Het enige dat telt is de rentabiliteit.

Personalization