Hoog aantal corona-besmettingen in de dienstencheque-sector – ACV trekt (nogmaals) aan de alarmbel

©Shutterstock

Uit cijfers van Sciensano blijkt dat huishoudhulpen een verhoogd risico lopen om besmet te worden met het coronavirus tijdens de uitvoering van hun job. ACV Voeding en Diensten pleit voor meer veiligheidsmaatregelen en een prioritaire vaccinatie.

Tijdens de wekelijkse persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum en Sciensano (27/04) werden de besmettingscijfers per bedrijfssector toegelicht. “Zoals wij al meer dan een jaar beweren, wordt nu ook officieel bevestigd dat de huishoudhulpen een hoog risico lopen om besmet te worden tijdens de uitvoering van hun job.” zegt Pia Stalpaert, voorzitter van ACV Voeding en Diensten. 

Op basis van de beschikbare gegevens van de RSZ en de contact-tracing werden de COVID-19-infecties in verschillende bedrijfssectoren in kaart gebracht. Dit gebeurde in een onderzoek waaraan de Universiteit Hasselt, de KU Leuven, IDEWE en Sciensano hebben meegewerkt. Professor Lode Godderis (KUL) kwam dit toelichten op de persconferentie. “Het aantal besmettingen loopt hoog op in de sector van de dienstencheques”, aldus professor Godderis. “In deze sector vindt geen systematische screening plaats (huishoudhulpen werken individueel bij klanten) en de werkneemsters lopen een sterk verhoogd risico omdat ze zich gans de dag in nauw gezelschap van (mogelijk besmette) personen bevinden.”

Huishoudhulpen komen in verschillende gezinnen doorheen de week (tot 10 verschillende per week) en bevinden zich dan voor meerdere uren in dezelfde leefruimte als die gezinnen. Nauw contact is dan haast onvermijdbaar en niet iedereen volgt de strikte veiligheidsvoorschriften. Nog steeds hebben we te maken met onwillige werkgevers die zelfs niet bereid zijn om bijvoorbeeld voldoende mondmaskers ter beschikking te stellen. 

Begin dit jaar hebben we heel hard gepleit voor een prioritaire vaccinatie van onze huishoudhulpen” aldus Pia Stalpaert. “Dat is de enige manier om het hoge aantal besmettingen terug te dringen. We betreuren dat de overheid niet is ingegaan op deze vraag. Misschien kunnen deze cijfers de overheid nu wel overtuigen om de huishoudhulpen met voorrang te vaccineren.

Personalization