Oproep kandidaten tijdelijke aanstelling in het GO!

Oproep kandidaten voor tijdelijke aanstelling (ook van doorlopende duur) in het GO! - schooljaar 2021-2022

 

Wil je als tijdelijk personeelslid werken in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, dan moet je ten laatste op 14 juni 2021 elektronisch voor een job kandideren.   

Elektronisch kandideren is een verplichting in het GO!, zie ook Jobs in het GO!.   

Kom je in aanmerking voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD), dan moet je je voorrangsrecht aanvragen bij de scholengroep waar je het recht hebt verworven en wil laten gelden. Het standaardformulier (aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een TADD) moet je vóór 15 juni 2021 via de post aangetekend versturen naar de raad van bestuur van de scholengroep. 

Deze oproep bundelt alle info over elektronisch kandideren voor een tijdelijke aanstelling én kandideren voor een TADD.  


Personalization