Extra vergoeding tijdelijke werkloosheid corona 2020 !

©Shutterstock

Werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn, zien hun inkomen aanzienlijk dalen. Onze Belgische regering nam een aantal maatregelen om je koopkracht te beschermen in geval van tijdelijke werkloosheid corona, zoals een extra toeslag van 5,63 euro bruto per dag tijdelijke werkloosheid en een beschermingspremie voor wie in 2020 minstens 53 dagen tijdelijk werkloos was (als compensatie voor een lagere eindejaarspremie).

We hebben lang moeten aandringen, maar op 15 april konden we in het paritair comité vervoer en logistiek voor de sector een cao ondertekenen die ook een aanvullende vergoeding voorziet voor de chauffeurs en logistiekers (PC 140.03) die in 2020 zwaar werden getroffen door tijdelijke werkloosheid maar niet in aanmerking kwamen voor de beschermingspremie. 

Deze aanvullende vergoeding bedraagt 3 euro bruto per dag tijdelijke werkloosheid corona (met een maximum van 150 euro) en zal uitbetaald worden rond 3 mei 2021. De vergoeding wordt toegekend door het sociaal fonds transport en logistiek indien je minstens 32 en maximum 52 dagen tijdelijk werkloos was tijdens de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020.

Alle rechthebbenden ontvangen hiervoor tijdig een brief met de juiste berekening van de vergoeding.

Personalization