Onderwijs na de paasvakantie

Op maandag 12 april 2021 vond een overleg plaats van de sociale partners van het Vlaamse onderwijs en minister Weyts in functie van de heropstart van het onderwijs na de paasvakantie.

COC wil daarbij dat maatregelen in onderwijs gekoppeld blijven aan de coronacijfers. Dat lichtte secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven toe in De Ochtend op Radio 1:

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

 

Na het overleg van het onderwijsveld besliste minister Weyts om het voorstel dat we hieronder samenvatten, voor te leggen aan het Nationaal Overlegcomité dat op woensdag 14 april 2021 samenkomt. Het Overlegcomité zal dit plan naast de maatregelen voor de andere maatschappelijke en economische sectoren moeten leggen. De experten geven duidelijk aan dat het om communicerende vaten gaat tussen maatregelen in onderwijs en in andere sectoren. Zij delen de bezorgdheid van de onderwijspartners over mogelijke versoepelingen elders met alle gevolgen van dien voor het onderwijs. 

Basis- en secundair onderwijs

De leerlingen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs zullen vanaf maandag 19 april 2021100% contactonderwijs kunnen volgen. De mondmaskerplicht voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs blijft behouden.

In het gewoon secundair zullen de leerlingen van de eerste graad 100% contactonderwijs kunnen volgen. De leerlingen van de tweede en de derde graad gewoon secundair onderwijs blijven echter ook na de paasvakantie het ritme van 50% afstandsonderwijs aanhouden.

De leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs krijgen voltijds contactonderwijs. Een veilige organisatie van het leerlingenvervoer voor de leerlingen van het buitengewoon onderwijs moet daarbij specifieke aandacht krijgen.

Bij een daling van de positiviteitsratio en een gunstige evolutie in de afdelingen voor intensieve zorgen, kan de situatie herbekeken worden.

Deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs

De academies voor deeltijds kunstonderwijs en de centra voor volwassenenonderwijs openen op 19 april 2021 in code rood. Dit houdt in dat de maatregelen van de draaiboeken voor code rood in de academies en centra verder van toepassing blijven.

Maatregelen voor de schoolorganisatie

Activiteiten moeten nog steeds zoveel mogelijk in open lucht georganiseerd worden.

De refters kunnen terug open. De middaglunch moet echter zoveel mogelijk per klasgroep genomen worden en een goede ventilatie en tussentijdse verluchting van het lokaal is noodzakelijk.

De speeltijden kunnen gelijktijdig voor meerdere klasgroepen georganiseerd worden. Daarbij moeten de klasgroepen wel maximaal gescheiden worden.

Daguitstappen zijn toegelaten, zowel buiten als binnen, op voorwaarde dat de uitstap en het vervoer georganiseerd worden binnen de klasgroep (geen openbaar vervoer). Een bezoek aan het museum met de klasgroep is bijvoorbeeld opnieuw mogelijk. Een voorafgaande risicoanalyse blijft uiteraard noodzakelijk. Meerdaagse uitstappen in het buitenland zijn voorlopig niet mogelijk tot en met 31 mei 2021. Ook uitstappen in het binnenland zijn voorlopig niet mogelijk tot en met 16 mei 2021. Wat er daarna kan gebeuren, zal nog bepaald worden.

Contacten tussen volwassenen in de school moeten maximaal beperkt blijven. Het leraarslokaal verhuist best naar buiten. Wanneer dit niet mogelijk zou zijn, moeten in ieder geval nauwgezet de veiligheidsmaatregelen (mondmasker, afstand houden en ventilatie) toegepast worden.

Overleg en vergaderingen moeten nog altijd digitaal plaatsvinden.

Essentiële derden die mee instaan voor onderwijs en begeleiding van leerlingen zijn op school enkel toegelaten wanneer er geen digitale alternatieven zijn en hun aanwezigheid op school noodzakelijk is voor het behalen van de leerplandoelstellingen.

Test- en vaccinatiestrategie

Minister Weyts belooft 400.000 zelftesten per week voor het leerplichtonderwijs. Die zouden vanaf begin mei beschikbaar moeten zijn. Concreet betekent dit dat alle personeelsleden van het leerplichtonderwijs zich twee keer per week zouden kunnen testen. Voor de andere sectoren (deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie en hoger onderwijs) worden 200.000 tests aangekocht. In afwachting van de levering van de zelftesten kan het onderwijspersoneel met voorrang terecht in de 45 testcentra die de Vlaamse regering heeft opgezet.

Minister Weyts zou nog voor de heropstart na de paasvakantie een antwoord krijgen van commissaris Facon van de Hoge Gezondheidsraad op zijn vraag om het onderwijspersoneel prioritair te vaccineren.Personalization