Coronacrisis : bijkomende vergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid corona tussen 1 januari en 31 maart

Heel wat werknemers in de bewakingssector zijn getroffen door de coronacrisis. Voor de periode van maart 2020 tot en met juni 2020 werden deze maatregelen genomen om de getroffen werknemers financieel te helpen:

  • Een bijkomende vergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid omwille van corona
  • Een forfaitaire gelijkstelling voor de dagen tijdelijke werkloosheid corona voor de buitengewone vakantietoelage bewaking ( eindejaarspremie )
 De financiële impact van deze maatregelen op het Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZB) is zeer groot. Toch is er besloten om een beperkt deel van de financiële marge volledig te besteden aan extra financiële initiatieven voor de werknemers die naar tewerkstelling toe het zwaarst getroffen worden.

Alle werknemers die tijdens het eerste trimester van 2021 meer dan 18 dagen tijdelijke werkloosheid corona hebben gehad, kunnen genieten van een bijkomende vergoeding. Deze bedraagt 3 euro per dag en wordt toegepast vanaf de eerste dag tijdelijke werkloosheid corona met een maximum van 45 dagen. De periode gaat in van januari 2021 tot en met maart 2021.
 
  • De betaling gebeurt door de werkgever die de som recupereert bij het FBZB. De betaling zou moeten uitgevoerd worden met het loon van april 2021.
  • Het FBZB bekijkt in mei of bijkomende initiatieven kunnen genomen worden en dit in functie van de beschikbare financiële middelen in het fonds.

Personalization