Verhoging minimumlonen professionele sporter

Vanaf 1 juli zal het minimumloon van een fulltime professionele sportbeoefenaar minstens 21.648 € bedragen.

Binnen het pc 223 werd een nieuw advies gegeven dat het minimum bedrag om te mogen spreken van een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaar verhoogd wordt  naar 10.824€ op jaarbasis.  Nadat de Koning dit advies uitvoert, wordt via CAO overeengekomen dat een fulltime professioneel sportbeoefenaar het dubbele dient te verdienen van bovenvermeld bedrag, namelijk 21.648 € per jaar.

Deze jaarlijkse aanpassing is voorzien door de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars en is meer dan welkom aangezien de meeste betaalde sportbeoefenaars geen recht hebben op een indexering van hun loon hebben.

Meer info? Neem contact op met ACV Sporta.

Personalization