Verzekering ambulante zorgen: verduidelijkingen

©Shutterstock

Enkele weken geleden kondigden we jullie aan dat de werknemers van de bewakingssector sinds 1 juli 2020 gedekt zijn door een verzekering ambulante zorgen. We kregen hierover talrijke vragen, daarom geven we jullie graag wat bijkomende uitleg.

Wat is dat, een verzekering ambulante zorgen ?

De verzekering ambulante zorgen dekt de medische kosten die GEEN VERBAND HOUDEN met een hospitalisatie (vb. : doktersbezoek, geneesmiddelen, bril, tandprothese, radiologie/scanner,…) en die door een arts voorgeschreven zijn. De volledige lijst met kosten die gedekt zijn, vind je in je verzekeringscontract (dat je per post werd opgestuurd in december) en op de website van de verzekeringsmaatschappij (zie verder).

Wie heeft recht op deze verzekering ?

 1. Alle werknemers die in de bewakingssector aan de slag waren op 1 juli 2020 (behalve langdurig zieken en werknemers ouder dan 65 jaar).
 2. Werknemers die in dienst gekomen zijn na 1 juli 2020 vanaf het moment waarop ze minimum 320u hebben gepresteerd over 2 trimesters. Enkele voorbeelden om dit te verduidelijken : 
  • Ik ben in dienst getreden op 15 augustus 2020 : ik presteer 240u tussen 15 augustus en 30 september (= 3e trimester) en 320u tijdens het 4e trimester ; ik ben gedekt vanaf het 4e trimester.
  • Ik ben in dienst getreden op 1 oktober 2020 : ik presteer 480u tussen 1 oktober en 31 december (4e trimester) ; ik ben gedekt vanaf het 4e trimester.
  • Ik ben in dienst getreden op 1 september 2020 : ik presteer 80u tussen 1 september en 30 september (= 3e trimester) en 200u tussen 1 oktober en 31 december (= 4e trimester) ; ik ben nog niet gedekt omdat ik geen 320u heb gepresteerd over 2 trimesters, maar slechts 280u.
   Van zodra je voldoet aan de voorwaarde van 320u ontvang je een schrijven van de verzekeringsmaatschappij waarin duidelijk aangegeven wordt vanaf welke datum je precies gedekt bent.

Hoeveel betaalt de verzekering terug ?

De verzekering betaalt 60% terug van medische kosten die niet terugbetaald worden door de mutualiteit met een maximum van 170 EUR per jaar (tussen 1 juli van vorig jaar en 30 juni van het lopende jaar). De eerste 25 EUR per jaar (franchise) worden niet terugbetaald.

Hoe gebeurt dat concreet ?

Je bezorgt je medische kosten (attesten voor verzorging) en de terugbetalingsattesten van de mutualiteit aan de verzekering. Dat kan op verschillende manieren :

 1. Via het platform MyAXA Healthcare
  • Je kan je aanmelden via het nummer van je verzekeringspolis, via de applicatie itsme® of via een SMS-code
  • Op die manier kan je documenten indienen en terugbetalingen controleren.
 2. Via e-mail
  Je stuurt de documenten op naar surveillance.health@axa.be In het onderwerp vermeld je het nummer van de verzekeringspolis.
 3. Via de post
  Je stuurt de documenten op naar Axa Healthcare Team - Louizalaan 166, Bus 1 - 1050 Brussel. Op een apart blad noteer je duidelijk het nummer van je verzekeringspolis, je naam en voornaam en je rekeningnummer voor de terugbetaling.

Wanneer krijg je de terugbetaling ?

Eens de documenten zijn opgestuurd, gaat Axa als volgt tewerk voor de terugbetaling van de kosten :

 • De kosten voor het 1e trimester worden betaald in de loop van het 3e trimester van datzelfde jaar (met andere woorden : de kosten die je hebt gemaakt tussen 1 januari en 31 maart worden ten laatste op 30 september terugbetaald).
 • De kosten voor het 2e trimester worden betaald in de loop van het 4e trimester van datzelfde jaar (met andere woorden : de kosten die je hebt gemaakt tussen 1 april en 30 juni worden ten laatste op 31 december terugbetaald).
 • De kosten voor het 3e trimester worden betaald in de loop van het 1e trimester van het daaropvolgende jaar (met andere woorden : de kosten die je hebt gemaakt tussen 1 juli en 30 september worden ten laatste op 31 maart van het volgende jaar terugbetaald).
 • De kosten voor het 4e trimester worden betaald in de loop van het 2e trimester van het daaropvolgende jaar (met andere woorden : de kosten die je hebt gemaakt tussen 1 oktober en 31 december worden ten laatste op 30 juni van het volgende jaar terugbetaald).

Heb je nog andere vragen ?

Neem dan contact op met Axa op het nummer 02/642.45.70 of via mail surveillance.health@axa.be.

Of lees de brochure van Axa.

Personalization