Verhoogde tussenkomst verplaatsingskosten vanaf 1 februari 2021

©Shutterstock

In de sector is de werkgever verplicht om tussen te komen in het woon-werkverkeer. Deze tussenkomst is gebaseerd op de tarieven van de NMBS. Aangezien zij op 1 februari 2021 haar tarieven verhoogd heeft met 1,95%, zal de werkgever jou ook 1,95% meer vergoeden. Hier vind je de nieuwe bedragen die van toepassing zijn. 

Ter herinnering : alle werknemers hebben recht op de terugbetaling van hun verplaatsingskosten in het kader van hun woon-werkverkeer, ongeacht het gebruikte vervoermiddel (fiets, auto, tram, trein, bus, enz.):

 

  • Gebruik je het openbaar vervoer? Dan heb je recht op de volledige terugbetaling van je kosten met betrekking tot de aankoop van een treinkaart en/of ander abonnement van het openbaar vervoer.
  • Gebruik je je eigen wagen? Dan heb je per prestatie recht op het bedrag dat overeenstemt met het aantal afgelegde kilometers, enkele afstand, dat in de tabel hieronder vermeld staat (voorbeeld: 20 km tussen de woonplaats en de werkplaats: recht op een werkgeverstussenkomst van 6,29 euro).
  • Verplaats je je per fiets ? Dan heb je recht op een tussenkomst van 0,24 euro per afgelegde km heen en terug (voorbeeld: 10 km tussen woonplaats en werkplaats: recht op een tussenkomst van 0,24 euro x 20 (heen en terug) = 4,8 euro). 

Personalization