Arbeidsvoorwaarden van UBER : onverenigbaar met de kwalificatie als zelfstandige

©Shutterstock

De Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (CAR) van de FOD sociale zekerheid: de arbeidsvoorwaarden van UBER zijn onverenigbaar met de kwalificatie als zelfstandige. 

Begin juli 2020 dient een zelfstandige UBER-chauffeureen dossier in bij de CAR. Hij wordt daarbij ondersteund door ACV United Freelancers, ACV Transcom en het Collectif des Travailleurs du Taxi.Aangezien UBER hem arbeidsvoorwaarden en -regels oplegt, beschouwt de betrokken chauffeur zichzelf niet als een zelfstandige. Hij verzoekt de Commissie haar mening te geven over de aard van de arbeidsrelatie.

Na grondig onderzoek brengt de Commissie eind december 2020 haar beslissing uit (beslissing n°187). Ze verklaart het verzoek om kwalificatie van de arbeidsrelatie ontvankelijk en gegrond. De elementen die worden voorgelegd zijn namelijk onverenigbaar met de kwalificatie van een zelfstandige arbeidsrelatie. Daarnaast onderzocht de Commissie de juridische constructie waarin de chauffeursdiensten worden verleend (contractuele betrekkingen met UBER, met BPRA Belgian Platform Rider Association, met de vervoerde klanten/passagiers, …). Gezien de nauwe banden tussen deze verschillende contracten beschouwt de Commissie BPRA en UBER bv beiden als werkgevers van de verzoeker. Deze beslissing is consistent met een besluit van het Franse Hof van Cassatie dd. 4 maart 2020, dat ook erkende dat UBER chauffeurs werknemers zijn.

Daarom verwachten we nu van UBER deze beslissing uit te voeren, en dus dat de chauffeurvoortaan als werknemer in loondienst verklaard en betaald wordt.

Sowieso moet UBER, net als andere platforms, zijn werknemers in dienst nemen volgens een kwalificatie die in overeenstemming is met derealiteit van het werk. Je kan niet van twee walletjes eten. Ofwel zijn de dienstverleners echte freelancers die hun prijzen en interventievoorwaarden kunnen bepalen, hun klanten zelf kiezen en door hen worden gekozen, factureren, hun klantenbestand beheren en uitbouwen, hun dienstverlening naar eigen inzicht organiseren en personaliseren, ...

Ofwel is het UBER die de dienstverlening organiseert, de prijzen en de regels bepaalt, de chauffeurs controleert en bijstuurt. Maar dan moeten de chauffeurs wel als werknemers in loondienst behandeld worden.

Dit besluit zal ongetwijfeld het debat voeden dat de regering wil opstarten over de evaluatie en eventuele aanpassing van de arbeidsrelatiewet (zelfstandigen/werknemers), en haar engagement om goede werkomstandigheden en een betere sociale bescherming voor de platformwerknemers te bieden ("verslag van de formateurs", blz. 34).

Contactpersonen
  • ACV United Freelancers: Martin WILLEMS, 0491 29 84 78
  • ACV Transcom: Lorenzo MARREDDA, 0476 31 83 87
  • Collectif des Travailleurs du Taxi: Michaël ZYLBERBERG, 0496 61 41 07

Personalization