Vlaamse regering verlengt intern operatorschap De Lijn

Goed nieuws. De Vlaamse regering liet weten dat De Lijn voor de volgende 10 jaar verder het intern operatorschap voor haar rekening mag nemen. 

Een collectieve zucht van verlichting. Want vanzelfsprekend was het allerminst, die benchmark waar De Lijn vergeleken werd op tal van punten met andere openbare vervoermaatschappijen in verschillende Europese regio’s. 

Benchmark

Was die bewuste benchmark dan over de hele lijn positief? Zeker niet. Ze was zelfs eerder gemiddeld negatief. Maar er zijn tal van verzachtende omstandigheden zoals de door de politiek mee bepaalde kostendekkingsgraad en de doorstroming die al decennia problematisch is.

Verder zijn er nog heel wat werkpunten rond reizigersinformatie, rond communicatie in zijn geheel, rond efficiëntie enz.

Cao De Lijn 2020

Toch heeft De Lijn heel wat stappen gezet de voorbije jaren. Stappen die onontbeerlijk waren om vandaag tot een gunstige beslissing te komen. Zo sloten De Lijn en het ACV bijvoorbeeld de bedrijfscao “De Lijn 2020” af voor de reorganisatie van enkele jaren geleden. In die cao zette De Lijn stappen om tot een slankere en meer wendbare organisatie te komen. Die transitie is zeker niet perfect verlopen. Er zijn nog tal van issues die maar moeilijk opgelost geraken. Maar dat de cao belangrijk was om een aantal noodzakelijke veranderingen in te leiden, is een gegeven waar niemand naast kan.

Werkpunten

Toch zijn er nog heel wat werkpunten, die mee worden opgenomen in de volgende beheersovereenkomst die de komende maanden wordt uitgewerkt tussen de Vlaamse regering en De Lijn. Het wordt ongetwijfeld geen gemakkelijke oefening die De Lijn de komende jaren met haar personeel zal moeten doen, opdat de volgende tussentijdse benchmark, binnen 5 jaar, positiever uitdraait en het pad effent naar een volgende periode.

Exploitanten

Ook voor de pachters heeft dit gevolgen. Concreet betekent het dat zij onder de vleugels van De Lijn verder mee kunnen werken aan de mobiliteit in Vlaanderen zonder te verzeilen in een onderling gevecht dat op de kap van het personeel dreigde uitgevochten te worden. Voor de werknemers in de sector autobus-autocar is dit dus zonder twijfel zeer goed nieuws! 

Personalization