Vlaams minister van mobiliteit wil gegarandeerde dienstverlening bij staking

De Vlaamse minister van mobiliteit Lydia Peeters wil een gegarandeerde dienstverlening opleggen bij De Lijn, zoals dat ook het geval is bij de NMBS. De vakbonden zijn daarover niet geconsulteerd en hebben geen tijd gekregen om zelf een voorstel te doen over de continuïteit van de dienstverlening.

Dat de gegarandeerde dienstverlening er zat aan te komen, is niet helemaal verwonderlijk. De timing dan weer wel. De gegarandeerde dienstverlening staat ingeschreven in het Vlaams regeerakkoord. Begin dit jaar stuurde de minister nog een brief naar De Lijn met de vraag om er werk van te maken. Maar de vakbonden en De Lijn kwamen tot het besluit dat zulke onderhandelingen starten in aanloop naar de sociale verkiezingen niet gepast zou zijn. Ten gevolge van de coronacrisis werden de verkiezingen echter uitgesteld. De minister legde amper 14 dagen na de sociale verkiezingen haar ontwerpdecreet voor aan de regering, zónder het overleg tussen de vakbonden en De Lijn af te wachten.

Dit staat er in het ontwerpdecreet van de minister:

  • Stakingen moeten minstens 8 dagen op voorhand worden aangekondigd
  • Werknemers moeten minstens 72 uur op voorhand laten weten of ze deelnemen aan de staking
  • Er is sprake van sancties voor werknemers die zich niet registreren of die zich als werkwillig hebben opgegeven, maar uiteindelijk toch staken

Die richtlijnen zijn niet realistisch. Veel chauffeurs weten pas de dag ervoor of ze de dag erna moeten werken. Ook de sancties zijn een brug te ver. Bovendien is De Lijn op stelplaatsniveau georganiseerd. Een gegarandeerde dienstverlening zoals het wordt voorgesteld, is niet zo vanzelfsprekend. 

In het verleden waren er in een aantal regio’s wel al pogingen om in geval van staking wat structureel te gaan werken. Wij zijn alvast bereid om in gesprek te gaan met De Lijn om te proberen tot een regeling te komen die werkbaar is voor De Lijn én gedragen wordt door de vakbonden.

Als wij met De Lijn tot een akkoord zouden komen, hopen we dat de minister haar ontwerpdecreet naar de prullenmand verwijst. Wij zullen haar daarover nog bevragen.

Personalization