Eindelijk een sociaal akkoord 2019-2020 voor de kusthavens!

In de vergadering van 4 december 2020 van het paritair subcomité van de haven van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort werd een sociaal programmatieakkoord 2019-2020 getekend voor de erkende havenarbeiders, de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat en de vaklui tewerkgesteld in de kusthavens. Ondanks de tomeloze inzet van ACV-Transcom, duurde het enorm lang om tot een akkoord te komen. 

Moeilijke onderhandelingen

Na het bereiken van een nationaal sociaal akkoord 2019-2020 voor de havens, maakte ACV-Transcom voor de Haven Zeebrugge in september 2019 een eisenbundel. Deze werd ook in gemeenschappelijk front aan de werkgevers van de kusthavens overgemaakt.

De onderhandelingen waren moeilijk en verliepen traag.  Dit kwam o.a. door het feit dat het nationaal sectorakkoord voor de Vlaamse havens de loonmarge van 1,1% volledig had ingevuld, naast andere elementen in het nationaal sectoraal akkoord. Hierdoor was de onderhandelingsmarge op niveau van de individuele havens beperkt. Bovendien bemoeilijkte het uitbreken van de coronapandemie halfweg de onderhandelingen het onderhandelingsproces.

Mooi resultaat

Toch mogen we fier zijn op het behaalde resultaat. Voor de erkende havenarbeiders wordt een anciënniteitspremie op zowel 25 jaar als op 35 jaar ingevoerd.  Daarbovenop werd een pensioenpremie uit de brand gesleept.
Voor alle werknemers werd zowel een gaarkeuken als een verdeling van warme maaltijden en broodjes op de kaaien bekomen. Een roep en eis die al geruime tijd weerklinkt en waar we nu een oplossing voor hebben kunnen realiseren. 

Daarnaast werden bijkomende voordelen bereikt zoals groepsaankoop fietsen, een loonverliesverzekering, een voordeelkaart voor allerlei aankopen, enz.

Inhaalbeweging 

Hiermee realiseert ACV-Transcom ook een werkpunt welk was beslist op onze Havendagen, nl. de grote verschillen tussen onze havenarbeiders werkzaam in de verschillende havens wegwerken. Met verschillende punten die zijn behaald, realiseren we dit en doen we een inhaalbeweging tov de havens van Antwerpen en Gent.

Personalization