Proximus : arbeidsongeval tijdens homeworking

Misschien ben je één van de medewerkers die momenteel van thuis werkt? In dat geval is deze flash speciaal voor jou! We krijgen regelmatig vragen over deze materie en over de wetgeving inzake arbeidsongevallen.

We hebben een aantal situaties aan het management voorgelegd om deze kwestie minder abstract te maken. 
De antwoorden van Proximus zijn echter indicatief. Het is namelijk op basis van jouw verklaring dat de verzekeringsmaatschappij zal beslissen om jouw eventueel arbeidsongeval al dan niet te erkennen. 
Wij willen je eraan herinneren dat niet enkel de locatie van een ongeval betekent dat het ongeval automatisch wordt erkend als een arbeidsongeval. 
Andere elementen zijn bepalend, een overzicht:
 • plotselinge gebeurtenis
 • externe oorzaak
 • blessure
 • oorzakelijk verband tussen het ongeval en het letsel
 • het ongeval moet plaatsvinden tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
 • het ongeval moet zich voordoen als gevolg van de uitvoering van het contract
Een ongeluk tijdens het thuiswerk kan op dezelfde manier worden erkend als een werkongeval in de gebouwen van het bedrijf.

Een paar scenario’s die we voorlegden aan het bedrijf:
 • Proximus vraagt mij om in de lockdown thuis mijn taken te verrichten, ik struikel over een kabel. Ben ik verzekerd ?  JA maar binnen het tijdsframe van de arbeidsuren!
 • Kan de verzekeringsmaatschappij het arbeidsongeval weigeren zonder getuigen? Meestal zijn er geen getuigen tijdens HW, de schade zal echter niet geweigerd worden. Indien het toch iemand gezien heeft, noteer je het best wel!
 • Ik werk van thuis uit (al dan niet op verzoek van Proximus), ik ga tijdens een lunchpauze of korte break fietsen of wandelen. Is dit ongeval gedekt? NEEN namelijk een ongeval in privésfeer (net zoals je zou gaan werken). Je bent alleen gedekt als je je verplaatst voor het werk (met als uitzondering een lunch halen, ook tijdens HW).
 • Ik heb tijdens het thuiswerken een ongeluk, naast een arbeidsongeschiktheid heeft dit ook een invaliditeitspercentage tot gevolg. Ben ik ook verzekerd? JA. Voor de verzekeraar is er geen verschil tussen een ongeval thuis of op het werk. Het heeft geen gevolgen voor invaliditeit of andere uitkeringen. Homeworking, al dan niet tijdens lockdown maakt geen verschil voor de verzekeraar.
De aangifte
 • Geef het ongeval aan via 0800/ALL HR. Vermeld: naam, voornaam, PER-nummer en adres, of je arbeidsongeschikt of gehospitaliseerd ben en geef een korte beschrijving van het ongeval.
 • Verwittig jouw teamleader
 • Vul het aangifteformulier in (deel B dient door de arts ingevuld te worden) en stuur deze naar GCA/ARC – RIM of labour.accidents@proximus.com
 • Vul bij arbeidsongeschiktheid het speciaal medisch getuigschrift in en stuur naar Certimed. 
 • Doe dezelfde dag aangifte en ga naar de dokter. Dit is doorslaggevend voor de erkenning ervan!
Ons advies:
Jouw verklaring alleen is niet voldoende om te bewijzen dat je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval. Het moet worden ondersteund door bewijs. 
Wij adviseren jou daarom volgende zaken:
 •  Informeer Proximus onmiddellijk dat je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval, ook al is het minder ernstig (het kan erger worden); hoe langer je wacht, hoe moeilijker het zal zijn om het bewijs te leveren.
 • Zelfs als het ongeval thuis plaatsvindt, kan het hebben van een getuige of het sturen van een sms een aanwijzing zijn om vervolgens jouw zaak te verdedigen.
 • Als je tijdens de werktijd plots of vroeger moet vertrekken, moet je je werkgever hiervan op de hoogte stellen (ook als je het huis verlaat voor een lunchpauze).
Heb je nog specifieke vragen hieromtrent?  Neem dan contact op met jouw regionaal vrijgestelde!

Jouw veiligheid bij Proximus blijft onze prioriteit!

Personalization