Acties lonen: 170 miljoen euro voor personeel lokale besturen Brussels Gewest

Al wekenlang, zelfs maandenlang, vechten de vakorganisaties samen met het personeel van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om concrete vooruitgang te boeken in het dossier van de loonvoorwaarden en voordelen voor de werknemers van de 19 Gemeenten, de 19 OCMW’s, de Verenigingen Hoofdstuk XII (uitgezonderd IRIS-ziekenhuizen) en de Berg van Barmhartigheid. Nu is er eindelijk resultaat: Er zal deze legislatuur ruim 170 miljoen euro geïnvesteerd worden.

We hebben tal van algemene vergaderingen gehad, actie gevoerd met het personeel, mensen gemobiliseerd om te staken … De werknemers en het gemeenschappelijk vakbondsfront zijn vastberaden en onversaagd blijven doorgaan.

En vandaag plukken we daar de vruchten van. Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft nu eindelijk de garantie gekregen dat er voor 2020 een budget van 15 miljoen euro vrijgemaakt wordt ten gunste van het personeel, een beslissing die goedgekeurd is door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. En het wordt nog beter: dat bedrag zal geleidelijk, jaar na jaar, opgetrokken worden, zodat we in 2024, aan het einde van de legislatuur, aan een bedrag komen van 56 miljoen euro. Globaal genomen zal er tijdens deze legislatuur dus ruim 170 miljoen euro geïnvesteerd worden in een herwaardering van de barema’s van het personeel van de plaatselijke besturen.

Voor 2020 betekent dat concreet dat elk personeelslid een eenmalige premie zal krijgen van 500 euro bruto. Dat bedrag zal eind december 2020 of begin januari 2021 gestort worden. Het bedrag van de premie is in verhouding met het arbeidstijdregime van de personeelsleden. De referentieperiode loopt van 1 januari tot 30 september 2020.

Vanaf december 2020, zal het gemeenschappelijk vakbondsfront onderhandelen om het voorziene budget de volgende jaren te besteden aan een echte herwaardering van de barema’s in plaats van aan de toekenning van een eenmalige premie.

Personalization