Tijdelijk werkloos? Wat zijn nu de regels?

Tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht corona werd in de sector gebruikt sinds het begin van de pandemie tot 31 augustus 2020.

Gedurende deze periode werd: 

 • de vergoeding berekend op basis van 70% van het gemiddelde geplafonneerde loon.
 • een supplement van 5,63 euro toegekend door de RVA.
 • een supplement van 5,62 euro toegekend door het Sociaal Fonds (aan arbeiders en bedienden) tot 30 juni 2020.
 • deze periode wordt gelijkgesteld tot 30 juni voor de berekening van de buitengewone vakantietoelage voor arbeiders en de eindejaarspremie voor werknemers (CAO 21 april 2020).
 • deze periode wordt gelijkgesteld tot 31 augustus voor de berekening van de duur van de vakantie en van het vakantiegeld.

Sinds 1 september en tot 31 december 2020 zijn er 2 mogelijkheden:

 • ofwel de verlenging van de werkloosheid als gevolg van overmacht corona
 • ofwel economische werkloosheid met overgangsregeling corona

Geen enkele toelatingsvoorwaarde is vereist om van deze systemen te kunnen genieten. Met andere woorden, er moet niet een bepaald aantal gewerkte dagen aangetoond worden tijdens de periode die de uitkeringsaanvraag voorafgaat.

 1. Het eerste systeem - verlenging van de werkloosheid door overmacht corona - voor werkgevers die in april, mei, juni 2020 een aantal dagen tijdelijke werkloosheid (om economische redenen en/of door overmacht corona) van minstens 20% van het totale aantal bij de RSZ gedeclareerde dagen hebben meegemaakt. Gedurende deze periode:
  • wordt de vergoeding berekend op basis van 70% van het gemiddelde geplafonneerde loon 
  • wordt een toeslag van 5,63 euro toegekend door de RVA.
  • zou deze periode gelijkgesteld moeten worden voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld.
 2. Het tweede systeem - de coronaovergangsregeling voor economische werkloosheid - is een aangepaste regeling voor economische werkloosheid. Concreet:
 • de vergoeding blijft nog steeds berekend op basis van 70% van het gemiddelde geplafonneerde loon
 • Deze periode werd gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie.
 • Als je arbeider bent:
  • Vanaf 1 september heb je recht op een uitkering van 11,25 euro per dag betaald door de werkgever (die terugbetaald wordt door van het Sociaal Fonds), mits u tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020 de 90 dagen vergoedingen (inclusief de coronavergoeding van 5,62 euro) nog niet heeft overschreden. Als deze 90 dagen worden bereikt, heb je nog recht op 2 euro per dag, betaald door je werkgever.
  • Vanaf 1 oktober 2020 (nieuwe referentieperiode) heb je opnieuw recht op een vergoeding van 11,25 euro per dag gedurende maximaal 60 dagen. Deze vergoeding wordt betaald door je werkgever, die zich laat terugbetalen door het Sociaal Fonds..
 • Als je bediende bent: 
  • Wat betreft een eventuele vergoeding: vanaf 1 september heb je, zoals de arbeiders, recht op een uitkering van 11,25 euro per dag ten laste van de werkgever, mits je tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020 de 60 dagen vergoedingen (inclusief de coronavergoeding van 5,62 euro) nog niet hebt overschreden. Als deze 60 dagen worden bereikt, heb je nog recht op 5,63 euro per dag betaald door je werkgever (volgens cao 148).
  • Vanaf 1 oktober 2020 (nieuwe referentieperiode) heb je recht op dezelfde uitkering als de arbeiders zijnde 11,25 euro per dag gedurende maximaal 60 dagen. Deze uitkering moet worden betaald door je werkgever.
  • Je werkgever moet je 2 vormingsdagen per maand aanbieden.

Aarzel niet om je werkgever er op aan te spreken !

Personalization