Wetsvoorstel bijklussen na 65 jaar goedgekeurd!

Ben je 65-plusser en klus je nog bij in de taxi- (of andere) sector ?

Dan is je recht op een vergoeding tijdelijke werkloosheid “Corona” nu een feit geworden.

In het laatste nummer van Transcom Info kon je al lezen dat een wet in de maak was om ook indien je nog werkt en ouder bent dan 65 jaar, je recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht “Corona” te garanderen. Het was immers tot nu toe niet mogelijk je pensioen te combineren met een sociale uitkering.

Het wetsvoorstel werd goedgekeurd  en gepubliceerd In het Belgisch Staatsblad van 12 juni 2020 (officieel” de wet van 9 juni 2020 tot invoering van een recht op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid van gepensioneerden van 65 jaar omwille van het COVID-19-virus”).

Dit betekent dat je vanaf nu en met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2020, je pensioen kan cumuleren met de vergoeding voor tijdelijke werkloosheid “Corona” van de RVA.

Deze maatregel blijft van toepassing zolang het vereenvoudigd stelsel van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19-virus niet opgeheven wordt.


 

Personalization