Vakantie 2020 : rekeninguittreksel en uitbetaling zomervakantiegeld

©Shutterstock

Vakantie 2020: rekeninguittreksel

De uittreksels met de berekening van het vakantiegeld worden door de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid opgestuurd naar de actieve-diamantarbeiders vóór 17 juni 2020. 

Deze uittreksels vermelden naam, adres, rijksregisternummer en eventueel bankrekeningnummer, evenals de werkgever(s) waarvoor je tijdens het dienstjaar hebt gewerkt, het arbeidsregime, de bezoldigde dagen, het ingeschreven loon aan 110 %, de dagen gelijkstelling, het fictief loon dat met deze gelijkstellingsdagen overeenstemt en een gedetailleerde berekening van het zomer- en wintervakantiegeld waarop je recht hebt.

In principe zou je slechts één uittreksel mogen ontvangen. 

Neem contact op met ACV-Transcom Diamant als je hierover nog vragen hebt: 

1. je hebt op 17 juni 2020 geen uittreksel ontvangen;

2. op het uittreksel staat een verkeerde naam, voornaam, adres,  rijksregisternummer of bankrekeningnummer;

3. op het uittreksel staat een foutieve detail van de arbeidsprestaties (werkgevers, bezoldigde dagen, loon 110 %, dagen gelijkstelling, fictief loon, arbeidsregime).

De regel is dat het vakantiegeld via overschrijving wordt uitbetaald.

Uitbetaling van het zomervakantiegeld 2020 


Op 17 juli 2020 zou het vakantiegeld ten laatste op je rekening moeten staan.

Hebben je vragen over het vakantie-rekeninguittreksel en/of over het zomervakantiegeld 2020, neem dan contact op met het secretariaat van ACV-Transcom Diamant, Vestingstraat 13/101, 2018 Antwerpen, tel. 02 549 11 07 of e-mail secretariaat.diamant@acv-csc.be

Personalization