Uitbetaling vakbondspremie pc 209

©Shutterstock

In de metaalsector (paritair comité 209) wordt dit jaar een vakbondspremie van 110 euro uitbetaald. De uitbetalingsperiode loopt van 15 april tot 15 juli.

De premie wordt betaald aan de gesyndiceerde bedienden en kaderleden die in 2019 werkten in de metaalsector. Onder PC 209 vallen alle metaalbedrijven met een productieactiviteit in België en de studiebureaus die voor die ondernemingen werken. Het gaat niet om garages, carrosseriebedrijven, de metaalhandel of de controleorganismen.

Om recht te hebben op de premie moet je in 201 ten minste één maand in dienst geweest zijn van een metaalbedrijf en ten laatste op 1 oktober 2017 aangesloten zijn bij het ACV. Ook moet je in orde zijn met de bijdrage op het moment van de betaling.

Werkloze bedienden, gepensioneerden en bruggepensioneerden hebben nog recht op deze vakbondspremie wanneer zij in 2019 minstens één maand in dienst geweest zijn van een metaalbedrijf (en aan de voorwaarden qua lidmaatschap voldoen).

Bedienden en kaderleden in de metaalsector, aangesloten bij ACV Puls, krijgen een formulier. Dat formulier moet je ingevuld terugbezorgen aan je vakbondsafgevaardigde of aan het gewestelijke ACV Puls-secretariaat van je woonplaats. Kreeg je geen formulier, neem dan contact op met je ACV Puls-secretariaat. Het premiebedrag wordt overgeschreven naar je individuele bankrekening.

Personalization