Coronacrisis - stand van zaken (paasvakantie)

©Shutterstock

Om in het vrij onderwijs het hoofd te bieden aan de coronacrisis sloten we een collectieve arbeidsovereenkomst die voor de voorbije periode van 16 maart tot en met 4 april voorzag in het behoud van werkzekerheid en loon.

Het uitgangspunt was dat waar er nog gewerkt kon worden, dit ook gebeurde. Natuurlijk moest je werkgever de nodige voorzorgsmaatregelen nemen conform de richtlijnen van de overheid. Er kon ook in aangepast, alternatief werk worden voorzien. Wij vingen signalen op dat dit soms heel ruim werd geïnterpreteerd. 

Kon je niet aan de slag, dan mocht je betaald thuis blijven.

Het is zeker niet de bedoeling dat je voor die periode een akkoord tekent waarmee je instemt met gewettigd afwezigheid. Deed je dat toch, neem dan contact op met onze diensten. Je hebt immers recht op je gewone loon voor de maand maart 2020. Kijk je loonbrief goed na!

Het is evenmin de bedoeling dat je de dagen die je mocht thuis blijven, presteert op een later moment. Je hoeft deze dagen dus niet (onbetaald) in te halen in juli of augustus. Een dergelijke flexibiliteit maakte geen deel uit van de collectieve arbeidsovereenkomst. Verplicht je werkgever je toch om dit te doen, neem dan contact op met onze diensten. 

Wat vanaf maandag 6 april?

Opnieuw is het uitgangspunt dat je blijft werken waar dit mogelijk is, mits de nodige voorzorgsmaatregelen. 

De collectieve arbeidsovereenkomst wordt niet verlengd. Omdat het paasvakantie is, zullen in heel wat scholen VAP-dagen ingepland staan. Heb je recht op deze dagen, dan beschik je over een inkomen en moet je voorlopig niets doen. Je kan nog geen tijdelijke werkloosheid aanvragen. 

In scholen die niet hebben ingetekend op het systeem van de VAP-dagen, zal je een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid moeten doen.

Opgelet: je school moet bij de RVA een aanvraag indienen voor tijdelijke werkloosheid overmacht-corona en niet voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.
Ook jij moet een aanvraag doen. Dit kan heel eenvoudig via onze website: www.hetacv.be/coronavirus

Ken je mensen die nog geen lid zijn en ook een aanvraag tijdelijke werkloosheid moeten doen, bezorg hen dan deze mail. Zij kunnen zich eerst lid maken van het ACV via onze website: www.hetacv.be/word-lid en daarna een aanvraag indienen voor tijdelijke werkloosheid. 

Meer informatie vind je op onze website: www.hetacv.be/coronavirus 

Van zodra er zich wijzigingen voordoen, brengen we je hiervan op de hoogte. 

Onze contactgegevens

West-Vlaanderen:
• 050 44 41 59 of Henk.Vanthournout@acv-csc.be (Oostende-Brugge)
• 056 23 55 59 of Katrien.Boudrez@acv-csc.be (Ieper-Kortrijk-Roeselare)

Oost-Vlaanderen:
• 09 265 43 41 of : 
o Peter.DeKreyger@acv-csc.be (Gent-Eeklo)
o Anne.Roelandt@acv-csc.be (Aalst-Oudenaarde)
o Wendy.Buedts@acv-csc.be (Dendermonde-Sint-Niklaas)

Antwerpen:
• 03 222 70 70 of : 
o Inge.Gielis@acv-csc.be (Antwerpen en Mechelen)
o Hannelore.Wuyts@acv-csc.be (Kempen)

Leuven-Limburg:
• 011 29 09 52 of Ruth.Vaes@acv-csc.be

Vlaams-Brabant:
• 02 500 28 81 of Cedric.Claeys@acv-csc.be


Personalization