Protocol akkoord diamantnijverheid (PC 324) 2019- 2020

©Shutterstock

De sociale partners hebben in de sector van de diamantnijverheid op 13 november 2019 een protocol akkoord bereikt. Hieronder volgen de krachtlijnen van het akkoord voor 2019-2020. 
 

KOOPKRACHT 

Verhoging van alle baremieke en effectieve brutolonen met 5,30 euro per week vanaf
1 december 2019.
SWT

Cao 59 jaar met 40 jaar loopbaan van 1/1/2019 tot 30/06/2021
Algemeen stelsel: 62 jaar, loopbaan mannen 40 jaar, vrouwen 35 jaar (2019) en 36 jaar (2020)
VERVOERSKOSTEN

Toepassing van de tabel (maandabonnement) opgenomen in cao 19/9 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer voor de werknemers. Tussenkomst eigen vervoer wordt ook gebaseerd op deze tabel. Bijdrage werkgever komt overeen met 70% van het abonnement. 
Deze regeling geldt als minimale regeling, gunstigere tussenkomsten zijn toegelaten
VORMING EN OPLEIDING

Overeenkomstig de Wet Werkbaar Werk, gemiddeld 2 dagen opleiding per jaar per Voltijds Equivalent (VTE)
Een versterking van het opleidingsbeleid naar meer duurzame en werkbare tewerkstelling in een innovatieve omgeving
Speciale aandacht voor tewerkstelling van jongeren. De huidige sectorale inspanningen voor deze doelgroep optimaliseren en harmoniseren
VERLENGING BESTAANDE CAO’S VAN BEPAALDE DUUR MET 2 JAAR

-    maaltijdcheques (nominale waarde €6,55)
-    cadeaucheque (€40)
-    extra vakantiedagen 56+ (maximum 4 dagen)
-    anciënniteitspremie 
      10 jaar    €124
      20 jaar    €248
      30 jaar    €496
      40 jaar    €744
-    aanvullende scholingsovereenkomsten    
-    risicogroepen
 

Personalization