Werkgevers taxisector weigeren 1,1% op brutoloon te geven

©Shutterstock

Tijdens de sectorale onderhandelingen in de taxisector weigerden de werkgevers om tot een aanvaardbaar sectoraal akkoord te komen. Het IPA voorziet een loonmarge van 1,1% in de brutolonen. De werkgevers willen dit naast zich neerleggen en gaan voor de verhoging van de netto ARAB-vergoeding. Dit is bedrog, want deze nettovergoeding telt niet mee bij de berekening van de uitkering in geval van ziekte, van vakantiegeld, pensioen of arbeidsongeval.

In het voorstel van de werkgevers zullen bijvoorbeeld de chauffeurs die niet aan hun omzet komen, en dus terugvallen op het minimum maandinkomen, maandelijks een verhoging van een schamele 5 cent per dag van de ARAB-vergoeding bekomen. Uitgerekend op maandbasis betekent dat een verhoging van 80 cent.

Vakbonden waren bereid tot compromis

In alle sectoren wordt de loonmarge van 1,1% optimaal in het brutoloon gestoken. Ondanks het feit dat we als vakbonden principieel tegen de omzetting van de loonmarge naar nettovergoedingen zijn, toonden we ons bereid om tot een aanvaardbare verhoging van de ARAB-vergoeding te komen. Maar enkel als dit een merkbare nettoverhoging met zich meebrengt. Helaas bleven de werkgevers halsstarrig vasthouden aan hun eigen voorstel. Hierop sprong het sociaal overleg dan ook af.

Niet voor niets

Ondanks het feit dat we geen akkoord konden vinden met betrekking tot de loonmarge deden we wel een aantal stappen vooruit in deze reeds achtergestelde sector. Na moeizaam onderhandelen stemden de werkgevers in met een fietsvergoeding voor de werknemers die met de fiets naar hun werk komen, een derdebetalersysteem voor werknemers die met het openbaar vervoer naar hun werk komen en een verhoging van de syndicale premie naar 145€ gespreid over twee jaar.

Stakingsaanzegging

Als praten niet helpt moet er actie ondernomen worden. In gemeenschappelijk vakbondsfront dienden we dan ook een stakingsaanzegging in met mogelijke acties tot gevolg. BTB-ABVV, ACV Transcom en ACLVB blijven echter bereid om de onderhandelingen verder te zetten om zo alsnog tot een aanvaardbaar sectoraal akkoord te komen.

Personalization