Weinig sectorwerking in staalsector (PC 210)

©Shutterstock

In nogal wat paritaire comités is er een sterke sectorwerking. Dat is niet zo in PC 210. Daar worden vooral afspraken gemaakt op bedrijfsvlak. Het gaat immers om een relatief 'kleine' sector, met een beperkt aantal (grote) bedrijven. 

Met vragen over je loon- en arbeidsvoorwaarden kan je dus steeds bij de vakbondsafgevaardigde in ;je bedrijf aankloppen. Hij weet wellicht perfect hoe de vork in de steel zit. 

 

Personalization