Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Ziekte of ongeval? Toch recht op je jaarlijkse vakantie

Het ACV wil dat het uitstellen van je jaarlijkse vakantie voor die dagen een recht wordt!

Rechtzetting!

In tegenstelling tot wat er in de eerdere versie van dit artikel in Vakbeweging stond, ziet het ernaar uit dat in de definitieve teksten (wet en KB) de datum van deze regeling verschoven wordt van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024. De datum die eerst werd voorzien in het eenparige advies van de NAR wordt dus uitgesteld met een jaar. 

Let op: Wie vakantie neemt in 2023 is nog niet meteen zeker om in geval ziekte effectief zijn vakantiedagen te kunnen uitstellen. Zodra de teksten uiteindelijk gepubliceerd zullen zijn, komen we terug op dit thema!

Benieuwd naar meer?

Dit artikel verscheen in de nieuwste Vakbeweging, klik door en lees snel verder!

 
Het ACV strijdt verder voor het recht van werknemers die ziek zijn of een ongeval hebben tijdens hun vakantie, om die dagen over te dragen naar een later tijdstip. Je moet dan wel onmiddellijk je werkgever verwittigen, ook als je in het buitenland verblijft. Onder sociale partners was afgesproken dat het op 1 januari 2023 zou ingaan, maar deze datum werd uiteindelijk toch met een jaar uitgesteld. Hoe dan ook blijft het ACV zich inzetten om dit recht te verwezenlijken!

Als dat recht er komt moet je ook meedelen waar je verblijft en een medisch attest voorleggen (ook als je in het buitenland verblijft). Tegelijk moet je meedelen of je je recht op “behoud van de vakantiedagen” wil uitoefenen. Voor de ziektedagen en de dagen van arbeidsongeschiktheid door een ongeval heb je recht op het gewaarborgd loon

Op te nemen in de 24 maanden na vakantiejaar

Werknemers wier arbeidsovereenkomst langdurig geschorst is wegens volgende redenen: een arbeidsongeval, een beroepsziekte, een gewone ziekte, een gewoon ongeval, een moederschapsrust of een (vervangend) vaderschapsverlof, een geboorteverlof, een adoptieverlof, een profylactisch verlof, een verlof voor pleegzorg of een pleegouderverlof en die er dus niet toekomen om hun recht op jaarlijkse vakantie van 4 weken, opgebouwd tijdens het vakantiedienstjaar van 2022, op te nemen in het vakantiejaar 2023, zouden deze vakantiedagen moeten kunnen overdragen gedurende een periode van 24 maanden na het vakantiejaar. Ze kunnen deze vakantiedagen dan opnemen in die periode van 24 maanden. Dit wil zeggen dat zij voor de daarop volgende vakantiejaren, bijv. vakantiejaar 2024, soms tot 8 weken vakantie zullen kunnen opnemen. Uiteraard wordt de vakantie altijd in overleg met de werkgever gepland en opgenomen. Het ACV verdedigt deze plannen zodat dit een recht wordt voor alle werknemers!

Geen aanrekening op vakantiegeld in vakantiejaar

Vandaag gebeurt een aanrekening van het overeenstemmende vakantiegeld op de uitkeringen van de mutualiteit in december van het vakantiejaar, indien men in de loop van december nog steeds “arbeidsongeschikt” is of de arbeidsovereenkomst nog geschorst is wegens een van de redenen vermeld in de opsomming hierboven. Als het ACV hun plannen kan doorvoeren, zou deze regeling worden afgeschaft. In dat geval zouden werknemers die hun vakantie door ziekte of ongeval of een van hoger genoemde redenen niet kunnen opnemen tijdens het vakantiejaar, in december (bedienden) toch hun vakantiegeld krijgen. De arbeiders zouden hun vakantiegeld van de vakantiekassen ontvangen in de loop van de maanden mei-juni van het vakantiejaar.

In die zin zou het vakantiegeld (enkel vakantiegeld) voor de niet opgenomen dagen een voorschotbetaling zijn. Dit betekent dus dat als de werknemers in de loop van de overdrachtsperiode van 24 maanden hun uitgestelde vakantiedagen zouden opnemen, zij hiervoor reeds hun vakantiegeld hebben gehad. Wie zijn vakantiedagen zou uitstellen en overdragen, zet dan best ook het vakantiegeld dat ermee overeenstemt eventjes weg op de spaarrekening. 

Wat bij afwezigheid wegens zwangerschap?

Voor zwangere werkneemsters die langdurig geschorst zijn wegens werkverwijdering zou deze regeling van uitstel en overdracht van vakantie niet gelden. Tenzij dat de werkneemster, aan de hand van een medisch getuigschrift dat aan de werkgever wordt overgemaakt, bewijst dat zij haar vakantie omwille van gezondheidsredenen onmogelijk kan opnemen tijdens de periode van haar werkverwijdering. Dan komt ze ook in aanmerking voor een overdracht van 24 maanden