Tuchtregeling

©Shutterstock

Bega je fouten bij de uitoefening van je job of voer je je beroepsplicht niet uit, dan kan dat leiden tot een tuchtprocedure. Die verschilt per sector

Wat is tucht in de openbare sector? 

Er bestaat geen volledige lijst van situaties die aanleiding kunnen geven tot een tuchtsanctie. Als je bepaalde algemene verplichtingen als personeelslid niet naleeft - als je bijvoorbeeld de privacywetgeving niet respecteert - kan dat leiden tot een sanctie. 

Als je tijdens de procedure nieuwe feiten begaat, kan dat aanleiding geven tot een nieuwe procedure. 

De overheid moet je horen over de feiten die je ten laste worden gelegd, zodat je jezelf kunt verdedigen. Je hebt het recht om je daarbij te laten bijstaan door een afgevaardigde van de vakbond. 

De overheid moet haar beslissing goed motiveren. Gebrekkige motivaties of fouten in de procedure kunnen ervoor zorgen dat de beslissing ongedaan kan worden gemaakt. 

De werkgever heeft een grote vrijheid om te oordelen welke feiten aanleiding kunnen geven tot welke sancties. Speculeer niet te veel op het argument dat de sanctie niet in verhouding staat tot de feiten. 

De overheid kan onmiddellijke maatregelen nemen door iemand te schorsen in het belang van de dienst. Dat is geen echte tuchtmaatregel, maar een bewarende schikking. 

5 tips als je te maken krijgt met een tuchtprocedure

  1. In tuchtprocedures zijn alle elementen van belang. Zorg ervoor dat je de argumenten die je aanbrengt ook kunt bewijzen.
  2. Doe geen dingen die je situatie alleen maar bemoeilijken: dingen aanvoeren waarvan het tegendeel duidelijk is, voortdurend terugkomen op je verklaringen, jezelf tegenspreken etc.
  3. Laat je van bij het begin bijstaan door een vertegenwoordiger van de vakbond. 
  4. Voer geen geschillen op eigen houtje. Laat je eerst adviseren en bijstaan. Raadpleeg daarvoor altijd eerst het secretariaat van ACV Openbare Diensten of ACV-Transcom (personeel Belgische Spoorwegen, bpost, VRT, Proximus, Belgocontrol en MDK). 
  5. Als het tot een geschil komt, is het belangrijk dat je weet dat ACV Openbare Diensten en ACV-Transcom alleen werken met advocaten die we zelf aanstellen.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.