Arbeidsongeval

©Shutterstock

Wat moet je doen als je een arbeidsongeval hebt gehad?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Wat wordt beschouwd als een arbeidsongeval?

Elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt, en dat een letsel veroorzaakt, wordt beschouwd als arbeidsongeval. 

Ook een ongeval dat zich voordoet op de weg van en naar het werk (= het normale traject van en naar de plaats van het werk), wordt gezien als arbeidsongeval.

Een arbeidsongeval veronderstelt:

  • een plotselinge gebeurtenis
  • één of meerdere uitwendige oorzaken
  • een letsel (hoeft niet noodzakelijk tot arbeidsongeschiktheid te leiden; er moeten minstens medische kosten gemaakt zijn). Ook een ongeval waarbij schade wordt veroorzaakt aan prothesen of orthopedische toestellen wordt beschouwd als arbeidsongeval zonder dat er van een letsel sprake hoeft te zijn
  • een causaal verband tussen het ongeval en het letsel
  • het ongeval moet gebeurd zijn tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
  • het ongeval moet gebeurd zijn door het feit van de uitvoering van de overeenkomst

Aangifte doen

Doe altijd aangifte als je een arbeidsongeval hebt, zelfs al lijkt het niet ernstig of ondervind je er geen enkele hinder van. Het is mogelijk dat je er later de gevolgen nog van draagt. Of misschien heeft een collega in de toekomst hetzelfde of een gelijkaardig ongeval, eventueel wel met ernstige gevolgen. Als je aangifte doet, stelt de preventieadviseur een arbeidsongevallensteekkaart op en analyseert hij het ongeval. Op basis van die analyse kan hij gepaste preventiemaatregelen voorstellen om terugkerende ongevallen te vermijden.

Vul je sector in om te weten hoe je aangifte moet doen in jouw sector.

Wie betaalt mijn kosten?

Als je arbeidsongeval erkend is door de werkgever (via de arbeidsongevallenverzekeraar) dan worden de medische kosten en het eventuele loonverlies vergoed door de verzekering van de werkgever. 

Vanaf het ogenblik dat je arbeidsongeval geconsolideerd wordt of wanneer het arbeidsongeval niet erkend wordt, dan val je terug op de normale regeling voor arbeidsongeschiktheid. Dat wil zeggen dat je als contractueel personeelslid terugvalt op een gewaarborgd inkomen gevolgd door een ziekte-uitkering van de mutualiteit. Als statutair personeelslid val je terug op de regeling van de ziektekredietdagen gevolgd door disponibiliteit.

Bijstand door het ACV

In eerste instantie staat de werkgever je bij in het geval van een arbeidsongeval. Als dat nodig is, kan het ACV je ook bijstaan, bijvoorbeeld als je vindt dat je arbeidsongeval onterecht geweigerd is. Dan kan je de beslissing aanvechten via de arbeidsrechtbank. Via ons kan je beroep doen op juridische bijstand. Neem contact met ons op.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.