Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Tucht in de openbare sector

Bega je fouten bij de uitoefening van je job of voer je je beroepsplicht niet uit, dan kan dat leiden tot een tuchtprocedure. Die verschilt per sector.

More Info

Als je aangemeld bent of je sector aangegeven hebt, zie je hieronder meer info over de tuchtregeling in jouw sector.

PC Vlaamse overheid

Als je als personeelslid van de Vlaamse overheid de regels die van kracht zijn, overtreedt, dan kan het zijn dat je een tuchtstraf krijgt. 

Welke tuchtstraffen bestaan er bij de Vlaamse overheid? 

 • terechtwijzing
 • blaam
 • inhouding van de wedde
  • maximaal 3 maanden 
  • niet meer dan één vijfde van het nettoloon
 • verplaatsing
 • schorsing
  • maximaal 3 maanden
  • geen loon
 • lagere inschaling
 • terugzetting in graad
 • ontslag van ambtswege
 • afzetting
  • geen recht meer op overheidspensioen

Hoe verloopt de tuchtprocedure?

 • Je krijgt een schriftelijk voorstel tot tuchtstraf. Daarin staat wat de reden is van je sanctie. 
 • Je wordt gehoord. Je kan je dossier raadplegen en je laten bijstaan om je te verdedigen. Contacteer ons
 • Ten laatste 20 dagen nadat je gehoord bent, moet de straf worden uitgesproken
 • Die straf is definitief nadat de termijn om in beroep te gaan voorbij is

In beroep gaan

Je kan tot 15 dagen na de uitspraak in beroep gaan. De raad van beroep brengt een advies uit binnen 30 dagen na ontvangst van het beroep. De overheid neemt dan een beslissing binnen 15 dagen nadat de raad van beroep een advies uitbracht. 

Meer weten?

button-contactformulier
button-contacteer-ons