Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Evaluatie in de openbare sector

De evaluatie is van belang voor het verloop van de loopbaan. De regeling verschilt naar gelang de sector of werkgever.

Binnenkort een evaluatie? 5 tips!

 1. Bereid je op tijd voor
  Maak voor jezelf een lijstje met punten die waarschijnlijk aan bod zullen komen tijdens het evaluatiegesprek. Wat zijn de punten die je verantwoordelijke waarschijnlijk zal aanbrengen? Wat zijn je sterke punten waarmee je je positieve inzet onder de aandacht kan brengen? Zijn er problemen of spanningen geweest? Hoe zal je erop reageren als je verantwoordelijke die situaties aanbrengt? 

 2. Vertel over je ambities
  Vertel tijdens het gesprek over je ambities. Zo weet je ook hoe je verantwoordelijke erover denkt.

 3. Luister aandachtig
  Luister goed naar wat je baas zegt en neem die zaken ook mee. Als je het ergens niet mee eens bent, reageer dan op de inhoud van wat er gezegd wordt en "speel niet op de man". Zorg ervoor dat het gesprek in een rustige sfeer verloopt, zonder verwijten of ruzie. Dat speelt alleen in je nadeel. 

 4. Laat weten wat er beter kan
  Maak een lijstje van problemen die je ondervindt tijdens je job en wat de oorzaken zijn. Heb je een gebrek aan middelen, uitleg of vorming? Dit is het moment om aan te kaarten wat er zou kunnen verbeteren zodat je je job beter kunt uitoefenen. 

 5. Maak afspraken
  Zorg dat de afspraken aan het einde van het gesprek duidelijk zijn. 
Als je aangemeld bent of je sector aangegeven hebt, zie je hieronder meer info over de evaluatieprocedures in jouw sector.

PC Vlaamse overheid

Hoe verloopt een evaluatie bij de Vlaamse overheid?

Als personeelslid van de Vlaamse overheid, word je jaarlijks (elk kalenderjaar) geëvalueerd. Dat kan pas vanaf dat je drie maanden gewerkt hebt. 

De evaluatie omvat

 • een gesprek 
 • een schriftelijk verslag
De evaluatie gebeurt door 2 functionele chefs. 

Beoordeling en gevolgen

Als je de beoordelingen "loopbaanvertraging" of "onvoldoende" krijgt, dan heeft dat gevolgen voor de berekening van je schaalanciënniteit en dus ook op je loopbaan. 

In beroep gaan

Als je niet akkoord gaat met de beoordeling "loopbaanvertraging" of "onvoldoende", dan kan je binnen 15 dagen beroep aantekenen. De raad van beroep doet binnen de 30 dagen een uitspraak en brengt dan een advies uit. Binnen de 15 dagen na het uitbrengen van het advies, neemt de overheid een beslissing, tenzij de raad van beroep unaniem is.

Bijstand door ACV Openbare Diensten

We informeren en begeleiden je. Heb je vragen over je evaluatie of word je geconfronteerd met problemen? Contacteer ons. 

Ga je in beroep tegen het eindoordeel van je evaluator? Dan kan je je laten bijstaan door een vakbondsafgevaardigde. Verwittig zo snel mogelijk de militant op je dienst op het secretariaat van ACV Openbare Diensten. Een goede verdediging wordt het best op tijd voorbereid. 

Meer weten?

button-contactformulier
button-contacteer-ons