Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Einde loopbaan

©Shutterstock

Einde loopbaan voor vastbenoemde personeelsleden

Je job bij de overheid wordt beëindigd

  • als je op rustpensioen gaat
  • als je ontslagen of afgezet wordt door een tuchtmaatregel
  • als je ontslagen wordt door opeenvolgende negatieve evaluaties
  • in andere gevallen die in je statuut staan. Zo staat er in de meeste personeelsstatuten dat je ambtshalve ontslagen bent als je 10 dagen ongewettigd afwezig bent
  • als je je burgerlijke en politieke rechten verliest, bijvoorbeeld door een gerechtelijke veroordeling

Als je onrechtmatig ontslagen wordt, dan kan je dat aanvechten bij de Raad van State.

Ergens anders werken met behoud van job

Het statuut regelt voor vastbenoemd overheidspersoneel de situaties waarin je met behoud van je job elders kan werken, bijvoorbeeld in een ministerieel kabinet of een stage of een proeftijd bij andere overheid.

Langdurig afwezig zijn met behoud van job

Sommige statuten voorzien ook de mogelijkheid om langdurig afwezig te zijn om persoonlijke redenen. In dat geval tellen die jaren uiteraard niet mee voor de opbouw van je loopbaan. 

Einde loopbaan voor contractuelen

Arbeidsovereenkomsten kunnen zowel door de werkgever als door de werknemer worden opgezegd. Het arbeidsreglement voorziet de situaties waarin sprake is van dringende redenen. 

De werkgever moet de regels van behoorlijk bestuur naleven en heeft dus een hoorplicht. 

Geschillen in verband met arbeidsovereenkomsten behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank. 

Wees voorzichtig met dadingen naar aanleiding van betwistingen: als een dading wordt aangegaan beëindigt dat volledig de betwisting en heb je niet meer de mogelijkheid om je situatie te betwisten voor de rechtbank.

Raadpleeg bij geschillen of dadingen altijd eerst ons secretariaat.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.