Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

301.05 - Haven (Oostende, Nieuwpoort en Zeebrugge)

Minister Lydia Peeters verklaart oorlog aan kustloodsen

Meer specifiek de aanval van minister Lydia Peeters op het kustloodsenkorps zit ons hoog. Zij besliste zonder ACV-Transcom te horen dat op schepen vanaf categorie 4 een zeeloods het traject van Vlissingen Rede tot Scheur Zand beloodsen waarna de kustloods overneemt of omgekeerd. 

Hiermee doet de minister - zonder enige grondige kennis en know-how – eenzijdig een voorafname op een eerdere afspraak dat de Vlaamse Havencommissaris een objectieve analyse zou doen omtrent het effect en de eventuele voor- en nadelen om multivalentie in te voeren in het loodswezen. Door deze ‘regel’ nu in te voeren, twee weken voor de Vlaamse Havencommissaris met zijn rapport zou komen – is onbegrijpelijk. Vlaams Minister Peeters toont zich hiermee als een onbetrouwbare partner van het overleg en bewijst ze haar afspraken zelf niet nakomt. Misschien wil e zo zelfs het rapport van de Vlaamse Havencommissaris bijsturen om alsnog de multivalentie door de strot te duwen, ongeacht de voor- of nadelen.

De minister snapt schijnbaar ook niet veel van de techniciteit van de job die de kustloodsen uitvoeren en voert een onnodige, risicoverhogende loodswissel in.  Vanuit nautisch-technisch standpunt is een beloodsing vanop de rede echt pure onzin en zeer onveilig.  

Verder heeft Vlaams Minister Peeters ook nog niet gehoord van een zeker heersende wereldwijde pandemie en bepaalde regels die hiervoor best gevolgd worden. Voor het ACV-Transcom is het in volle COVID pandemie ook onverantwoord twee loodsen aan boord van bepaalde schepen te zetten, naast de absurditeit ervan vanuit economisch oogpunt. Hiermee worden immers onnodige kosten gemaakt omdat 2 loodsen moeten worden bezoldigd terwijl 1 enkele kustloods de job perfect en op optimalere wijze kan invullen. Dat staat haaks op het voornemen optimaal en kosten-efficiënt te werken. Dat voor een liberale minister kan tellen…

Onze kustloodsen zullen dus weigeren om met twee loodsen met dezelfde bevoegdheid aan boord van de Scheurzand (Zeebrugge Rede) naar Vlissingen Rede te varen en omgekeerd. De kustloods heeft de bevoegdheid van Zeebrugge haven tot op Vlissingen Rede. Een overname door een zeeloods vanaf Zeebrugge Rede is dus overbodig. 

Morgenavond vertrekt er vanuit Zeebrugge een schip met bestemming Antwerpen. Indien er een zeeloods zich aanmeldt om in Zeebrugge aan boord te stappen zal de kustloods niet aan boord gaan en kan het schip niet vertrekken wegens geen bevoegde loods aan boord. 

Met het eigengereid optreden dat minister Lydia Peeters tentoonspreidt, zullen deze schepen dus hun bestemmingen niet bereiken of kunnen vertrekken en dit tot het realisme terugkeert.

Achtergrondinfo 
Op donderdag 8 april ll. was er een zgn. ‘open dialoog’ over de actie-aanzegging van VSOA. Een volkomen geveinsde vertoning blijkt daags nadien: een eenzijdig afgesproken ‘regeling’ komt in de feite neer op het afpakken van bevoegdheden van de kustloodsen in het mantra van bepaalde partijen willens nillens de multivalentie in te voeren. Tot op de dag van vandaag werk het kustloodsenkorps trouwens probleemloos en wil men dit schijnbaar laten stokken.

ACV-Transcom nam niet deel aan deze schertsvertoning aangezien de analyse van de Havencommissaris loopt aangaande de multivalentie en wij willen dit in alle sereniteit laten verlopen. 

ACV-Transcom heeft tot op heden hieraan op een constructieve wijze, alle medewerking verleend en we zagen de meerwaarde van dit “overleg”  binnen deze context niet in, laat staan dat we meewerken aan initiatieven die mogelijks de objectiviteit van deze analyse negatief zouden beïnvloeden. Iets waar we voor vreesden en terecht blijkt nu.