Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

PC 301 - Haven

(Verkeers)veiligheid in Antwerpse haven geen topprioriteit

Het voorstel van nieuwe havenverkeersverordening van de Vlaamse Regering bedient de werkgevers op hun wenken en heeft onvoldoende oog voor de (verkeers)veiligheid en knowhow van de Antwerpse havenarbeiders. ACV-Transcom betreurt dat enkel de werkgevers werden gehoord en zal in de mobiliteitsraad Vlaanderen opnieuw de nodige tussenkomsten doen. ACV-Transcom hoopt dat de betrokken gemeenten wel oog voor de verkeersveiligheid zullen hebben als ze hun advies formuleren aan de liberale Lydia Peeters.

Met de recente aanpassingen in de nieuwe voorliggende havenverordening zal het in sommige gevallen mogelijk zijn met de toch grote, bijzondere en speciale havenvoertuigen verplaatsingen te doen, o.a. in de Liefkenshoektunnel en Tijsmanstunnel. Veel van deze voertuigen hebben een snelheidsbeperking en er zijn er waar aparte voorwaarden, met name qua rijbewijs, zijn. De combinatie van dit alles zorgt volgens ons voor een cocktail die de verkeersveiligheid zeker niet ten goede komt. Probeer maar eens tegen 40 km/u door de Liefkenshoek- of Tijsmanstunnel te rijden… Het enige waar er werd voor gezorgd is een versoepeling van de regels voor de bedrijven, een uniform beleid, maar net met meer onduidelijkheid en onveiligheid.

Je dient deze verordening in combinatie te lezen met eerdere teksten, nl. ook het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Antwerpen en het Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor havenvoertuigen. Zo wil men dus de rol van de havenarbeiders verder uithollen én gebruik maken van (goedkopere) chauffeurs/transporteurs.

Voor ACV-Transcom Maritiem-Luchtvaart is het duidelijk dat binnen dit havengebied enkel erkende havenarbeiders zulke havenvoertuigen mogen besturen. In de categorieën die we daar kennen is voldoende veiligheid ingebouwd zodat onze havenarbeiders met de nodige opleiding, kunde, ervaring en knowhow zulke voertuigen en de goederen binnen het havengebied op de meest veilige wijze kunnen verplaatsen. Verder zijn ook de nodige maatregelen en controles voorzien om hier over te waken. Daarenboven zijn de opleiding en begeleiding van de meer specifieke en speciale transporten een kolfje naar hun hand. De meerwaarde die rijbewijzen C en CE hierbij hebben is niet te onderschatten.

We wijzen erop dat momenteel al te vaak transporten gebeuren via ondernemingen waar de chauffeurs gedwongen worden dubbele shiften te draaien, zonder tachograaf, overladen, … 

Als we kijken naar de transportsector, pleit iedereen constant voor een opwaardering van het beroep, poogt men mensen aan te trekken en het imago op te poetsen. Hiermee gaan we de omgekeerde richting (rijbewijs, vakbekwaamheid, gedegen opleiding,…) uit.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.