Eén jaar skeyes: geen reden tot feesten, integendeel!

Donderdag 7 november was het exact een jaar geleden dat de naam van Belgocontrol veranderde naar skeyes (of beter ‘leyes’). Tegelijk werden alle scrupules inzake de rechten en personeelsbelangen met de naam Belgocontrol mee naar de prullenmand verwezen. Na jarenlange sociale rust werd door onnodige provocaties, “leyes”, onwettelijke en onaanvaardbare wijzigingen van de arbeidsomstandigheden van het personeel een tot op heden onoverbrugbare kloof gecreëerd tussen management en personeel. Dit om de onderbezetting van zowel technici, administratief personeel en luchtverkeersleiders te verdoezelen en de heilige graal van de “continuïteit van de dienstverlening” ten allen tijde te kunnen garanderen. Zelfs de veiligheid is hieraan ondergeschikt… De malaise en problemen zijn verre van opgelost. De sociale relaties in het bedrijf zijn verre van genormaliseerd…

“Samenwerkingsakkoord” defensie en skeyes

Skeyes en defensie wensen over te gaan tot een zg. “co-locatie” van de militaire verkeersleiding begin december 2019. Sinds het begin van dit dossier, meer dan 2 jaar geleden vroeg ACV-Transcom een akkoord en duidelijke afspraken hieromtrent om te komen tot een complete integratie van de militaire verkeersleiders binnen skeyes en het statuut van het personeel van skeyes. Skeyes, noch defensie heeft hierover nooit duidelijkheid willen verschaffen. Nu plots staat de verhuis van defensie voor de deur en gaan er allerlei verhalen rond waarbij de belangen van zowel personeel van skeyes worden geschaad of deze van het personeel bij defensie. ACV-Transcom en ACV-Openbare Diensten wensen een volledige integratie van de diensten van defensie bij skeyes binnen het skeyes-statuut om problemen qua arbeidsvoorwaarden, arbeidsduur en veiligheidsmaatregelen te vermijden. Ook moet er duidelijkheid komen rond de meteodiensten die skeyes wenste af te stoten naar defensie en waar nergens nog over wordt gerept. ACV-Transcom en ACV-Openbare Diensten wensen een duidelijk afgesproken akkoord over alle aspecten over deze integratie en de fases hierrond, beginnende met de co-locatie. We wachten echter al 2 jaar…

Zogezegd sociaal overleg


skeyes dacht na de talloze conflicten - waar men telkens “akkoorden” voor sloot, maar waarbij meer dan de helft van het personeel en haar vertegenwoordigers  buiten spel werden gezet - in de zomer over te gaan tot de gewone “orde van de dag”. Zo legde men een voorstel op tafel om anders te gaan werken en de vergaderingen va het formele paritair comité te verlichten. Maar dit voorgelegde reglement heeft niks te maken met het efficiënter maken van het overleg, het gaat om het verdoezelen van formele punten op formele vergaderingen en eenzijdig dingen te beslissen en aan te passen. Ook wil men de “leyes”-strategie hiermee verderzetten naar derden en de buitenwereld toe. ACV-Transcom zal zich niet laten ringeloren én gelooft in écht sociaal overleg. Iets wat ten ziele ging met de naam Belgocontrol…

Tijdelijk planningsmechanisme en fatigue management

ACV-Transcom bekeek het aangepaste voorstel van planningsmechanisme intern en oordeelde finaal ertegen te zijn. Dit planningsmechanisme werd voor de duurtijd van 1 jaar goedgekeurd in het paritair comité door de liberale en socialistische vakbond. Toch kon ACV-Transcom zich niet in het bijgestuurde voorstel vinden omdat dit weer de flexibiliteit verhoogde, de arbeidsomstandigheden van de luchtverkeersleiders achteruit laat gaan en de zekerheid van de planning niet is gegarandeerd tot 2 weken voor de shift terwijl dit vroeger meer dan een maand was. Ook ontbreekt het voor ons essentiële luik van de maatregelen om vermoeidheid tegen te gaan (fatigue management), zoals eigenlijk verplicht voorzien door de Europese regelgeving. Daar is skeyes/leyes niet zo snel mee, dit heeft immers niet met de continuïteit maar met veiligheid te maken… 

Meer, meer, meer flexibiliteit

Ondertussen wijzigde skeyes op heel wat punten de arbeidsomstandigheden van haar personeel en de luchtverkeersleiders. Enkel met het finaal doel de flexibiliteit te kunnen verhogen en het personeelstekort weg te moffelen. Verplichte standby regelingen, zelfs in belangrijke diensten waar er nog maar drie personen zijn, het nog verder uitbreiden van de standby regeling voor de luchtverkeersleiding. Terwijl er reeds standby regelingen bestaan waarmee het ACV – na overleg – zich kon in vinden. Het invoeren van zg. flex-shiften waarbij je niet weet wanneer je die dag juist moet werken en zonder duidelijke flankerende maatregelen voor de veiligheid te waarborgen, invoeren van nog meer werkroosters, … We herinneren eraan dat het ACV de voorbije maanden en tijdens de constante sociale onrust NOOIT meer geld vroeg voor het personeel, wel meer mogelijkheden om thuis te zijn en een goede work-life balans. Dit werd telkens afgewimpeld door de directie die enkel wilde spreken ook meer flexibiliteit waarbij ons enige alternatief dan extra verloning of premies was. Compensatieverlof, verlof, rust zijn zaken waar ze bij skeyes niks meer van willen horen. Net als een normale relatie met het personeel dat in normale omstandigheden – en de voorbije 20 jaar – met vrijwilligers en good-will de boel liet draaien. Door de werkwijze van het management de laatste maanden, de totale malaise bij skeyes en het gebrek aan respect, is die goodwill ver te zoeken…

Respect voor het personeel

Skeyes en skeyes management heft maar 1 ding voor ogen: de operaties kost wat kost laten doorgaan, ten koste van de veiligheid en belangen van het personeel. De manieren waarbij het administratief personeel wordt behandeld, de zware onderbezettingen bij de technische diensten en luchtverkeersleiding. Hoe er omgegaan wordt met medewerkers en het respect voor het personeel zijn beneden alle peil. Op eenvoudige HR-vragen krijgen mensen geen of laat antwoorden. Mede door de garnizoenen consultants en “externen” die werden binnen getrokken omwille van alle kunde en kennis van luchtverkeersleiding en de  systemen… Nadien zit het “eigen” personeel (in onderbezetting) met de gevolgen en problemen die ze mogen oplossen en krijgen ze hiervoor nog maar eens de schuld.

Onwettelijkheden afgedekt door revisoren en raad van bestuur

De wettelijke reserve is zoals de naam doet vermoeden een wettelijke verplichting. Zo moet in België een onderneming elk jaar verplicht 5% van de winst op deze rubriek boeken, tot deze reserve 10% van het kapitaal bedraagt. De wetgever wil hiermee ervoor zorgen dat bedrijven niet lichtzinnig omspringen met hun eerste winsten en eerst denken aan de stabiliteit en solvabiliteit van het bedrijf. Skeyes had jaren aan het eigen vermogen moeten zitten om het verlies op te vangen. Sedert enkele jaren is er terug “winst”. Toch besliste de Raad van Bestuur tegen de wet in het eigen vermogen niet aan te zuiveren zoals wettelijk voorzien… De bedrijfsrevisoren dekten deze onwettelijke praktijk af. Zo beschermen de voorzitter van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Bestuur (aangeduid door de politieke partijen) en de bedrijfsrevisoren elkaar in terwijl ACV-Transcom deze onwettelijkheid aan de kaak stelt en het vertrouwen in deze bedrijfsrevisoren al 2 jaar geleden opzegde.

Internationale hulp en ondersteuning

ACV-Transcom organiseerde eind oktober 2019 drie dagen te Brugge waar 23 vakbonden van over heel Europa aanwezig waren om over de toestand in de luchtverkeersleiding en de technische diensten te praten. De werkwijze van skeyes jegens haar personeel werd daar ook sterk veroordeeld. Ook maakte ACV-Transcom afspraken inzake het mogelijk overnemen van de luchtverkeersleidingsactiviteiten in geval van sociale onrust of acties met de vakbonden van onze buurlanden zodat onze én hun belangen steeds gevrijwaard zullen blijven. Zo werden concrete afspraken gemaakt met de GdF (Duitsland), SNCTA (de grootste Franse vakbond), TUEM (MUAC/Eurocontrol) en VNLG (Nederland).

Personalization