Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

140.05 - Verhuizing

Protocolakkoord in de sector van de verhuisondernemingen

Op 30 augustus konden de sociale partners binnen de sector van de verhuis en meubelbewaring een protocolakkoord ondertekenen in het kader van de tweejaarlijkse IPA-onderhandelingen.

Koopkracht en indexatie

De beperkte maximale loonmarge van 0,4% wordt volledig ingevuld door een verhoging van de  brutolonen vanaf 1 januari 2022.

Als verhuisarbeider krijg je in 2021 bovendien een consumptiecheque ter waarde van minimum 125 euro, op  voorwaarde dat je binnen je onderneming zo’n cheque nog niet eerder ontving voor een minimaal gelijkwaardig bedrag en voor dezelfde periode (2021). Indien je werkgever verzuimt de cheque te bestellen vóór 1 oktober 2021, wordt je op 30 september een bruto premie toegekend van 300 euro. Iedereen die tijdens de maand september minimum 5 dagen in dienst was van een verhuisfirma heeft recht op de volledige consumptiecheque. Afwezigheidsdagen door o.m. ziekte of vakantie worden gelijkgesteld met gewerkte dagen.

De sectorale fietsvergoeding wordt automatisch aangepast aan de maximaal vrijgestelde vergoeding. Van zodra het huidige bedrag van 0,24 euro per afgelegde kilometer wordt geïndexeerd, zal dus ook de fietsvergoeding stijgen !

Ook de vertrekpremie en de premie bij overlijden (beide uitbetaald door het sociaal fonds) zullen vanaf 1 januari 2022 geïndexeerd worden.
De vertrekpremie wordt verhoogd van 24,79 euro naar 39,40 euro per jaar anciënniteit (met een maximum van 630,81 euro).
De premie bij overlijden stijgt van 1239,47 euro naar 1969,91 euro bij overlijden ten gevolge van een ziekte of een privé-ongeval en van 2478,94 euro naar 3939,81 euro bij overlijden na een arbeidsongeval of na een ongeval dat gebeurde van of op weg naar het werk.

SWT en Landingsbanen

De bestaande cao’s met betrekking tot de einde-loopbaan-regelingen zullen verlengd worden. Dit betekent dat een landingsbaan mogelijk zal blijven in de volgende gevallen :

Vanaf 50 jaar zonder uitkering in een 1/5de regeling :
 • na een lange loopbaan van 28 jaar 
 • voor een zwaar beroep (en na een loopbaan van 25 jaar) 
Vanaf 50 jaar zonder uitkering in een 1/2de regeling
 • voor een zwaar beroep dat voorkomt op de lijst van de knelpuntberoepen (na een loopbaan van 25 jaar)
Vanaf 55 jaar zonder uitkering (pas uitkering vanaf 60 jaar)
 • na een loopbaan van 25 jaar als werknemer
Vanaf 55 jaar met uitkering (en uitsluitend mogelijk na de ondertekening van de sectorale cao) :
 • voor een zwaar beroep na 25 jaar loopbaan en 20 jaar nachtarbeid
 • na een lange loopbaan van 35 jaar als werknemer
 • binnen een onderneming die officieel erkend wordt als onderneming in moeilijkheden of herstructurering (ondernemingscao i.p.v. sectorale cao) na 25 jaar loopbaan

Een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) zal nog kunnen toegekend worden:

Interprofessioneel : 
 • vanaf 58 jaar voor oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen (erkenning Fedris) 
 • vanaf 60 jaar indien je een lange loopbaan van 40 jaar kan bewijzen.
Vanaf 60 jaar (na ondertekening van de sectorale cao) :
 • voor werknemers die in een zwaar beroep gewerkt hebben en minimum 33 jaar beroepsverleden kunnen bewijzen (NAR-CAO 151) 
 • voor werknemers die in een zwaar beroep gewerkt hebben en minimum 35 jaar beroepsverleden kunnen bewijzen (KB 03.05.2007) 
 • voor werknemers die minimum 20 jaar tewerkgesteld zijn in een regeling van nachtarbeid zoals bepaald in de NAR-CAO 46
 • voor werknemers die werkzaam zijn in een onderneming die officieel erkend wordt als onderneming in moeilijkheden of herstructurering (via ondernemingsakkoord).
Opgelet ! 
 • Met zwaar beroep wordt bedoeld : het werken in wisselende ploegen, onderbroken diensten en nachtarbeid en dit gedurende minstens 5 jaar tijdens de 10 laatste kalenderjaren of gedurende minstens 7 jaar tijdens de 15 laatste kalenderjaren.

Syndicale premie

De syndicale premie wordt verhoogd naar het maximumbedrag van 145 euro.

Invoering betaalde feestdag gemeenschappen

De Vlaamse, Waalse en Brusselse feestdagen worden erkend en betaald als officiële feestdagen. Zij zullen vrij kunnen opgenomen worden.

Afspraken

De werkgevers- en werknemersorganisaties spraken tenslotte af gezamenlijk strijd te leveren tegen zwartwerk en sociale fraude. Om het beroep van verhuizer te promoten werd bovendien overeengekomen na te denken over duurzame tewerkstelling en de functieclassificatie onder de loep te nemen met als uiteindelijk doel de baremieke lonen voor de diverse functies binnen de verhuissector aantrekkelijker te maken.