Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

140.05 - Verhuizing

Maatregelen bij verval rijbewijs

©Shutterstock

Maatregelen bij verval van je rijbewijs of code 95

Door de coronamaatregelen was het niet altijd mogelijk om tijdig je rijbewijs te verlengen of de nodige opleidingen te volgen in het kader van de permanente vorming en de code 95. Zowel op Europees als op Belgisch vlak werden maatregelen genomen om de geldigheidsduur van een aantal wettelijke documenten te verlengen en dus toch in regel te blijven. 

Europese maatregelen 

De rijbewijzen, de bewijzen van vakbekwaamheid (code 95) en de getuigschriften van nascholing waarvan de geldigheid verstrijkt na 31 januari 2020 en vóór 1 juli 2021, worden automatisch verlengd zoals aangegeven in volgende tabel :

Vervaldatum :

 • Rijbewijs (einddatum + categorieën)
 • Code 95
 • Getuigschrift nascholing

Verlenging

 

 

01/02/2020 - 30/06/2020 t.e.m. 01/07/2021
01/07/2020 - 31/08/2020 + 13 maanden
01/09/2020 - 30/06/2021 + 10 maanden

Indien dit voor jou van toepassing is, hoef je niets speciaals te ondernemen. Je krijgt automatisch meer tijd om je rijbewijs te vernieuwen.


Belgische maatregelen

De meeste instanties, waaronder de regionale examencentra en bepaalde gemeentelijke diensten die instaan voor het verkrijgen en verlengen van een rijbewijs of voorlopig rijbewijs, moesten bij het begin van de coronacrisis hun deuren sluiten waardoor je niet het nodige kon doen om je rijbewijs in orde te krijgen. Daarom werden ook in België een aantal maatregelen genomen.

 • Voorlopige rijbewijzen en de volgende documenten worden verlengd tot 30 september 2021 indien hun geldigheid verstrijkt na 15 maart 2020 :
  • De rijgeschiktheidsattesten;
  • Attesten van de griffie op grond waarvan tijdens een beperkt verval van recht op sturen, een rijbewijs kan worden verkregen om buiten de weekends of de feestdagen te rijden of met meer voertuigcategorieën; 
  • Attesten die worden afgegeven in het kader van psychologische en medische herstelonderzoeken.
 • Aanvragen voor een rijbewijs of voorlopig rijbewijs, die normaal gezien uiterlijk na 15 maart 2020 moesten worden ingediend, kunnen nu tot en met 30 september 2021 worden binnengeleverd.
 • Indien je rijbewijs na 15 maart 2020 bij de gemeente moest worden opgehaald, kan je dit nu nog doen tot en met 30 september 2021 (normaal gezien binnen de drie maanden).
 • De code T voor bezoldigd vervoer die verstrijkt na 15 maart 2020 en vóór 30 september 2020, wordt verlengd tot en met 30 september 2021.

Je huidige documenten volstaan. Je hoeft dus geen verdere stappen te ondernemen of  naar de gemeente te gaan ! De politie is op de hoogte van alle maatregelen.