Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

140.03 - wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

ACV-Transcom steunt slachtoffers sociale dumping ! Doet u mee ?

De uitzending op woensdag 5 mei van het programma “INVESTIGATION” van de RTBF over de sociale dumping in het wegtransport, heeft eens te meer bewezen hoe rampzalig de toestand in de sector is en wat voor persoonlijke drama’s zich kunnen afspelen voor beroepschauffeurs die slachtoffer worden van sociale dumping.

Achtduizend banen zijn reeds verloren gegaan in ons land en de sector zal blijven bloeden. Deze jobs worden ingenomen door uitgebuite en onderbetaalde werknemers uit andere Europese landen en zelfs uit landen buiten de Europese Unie. Elke dag registreren we op onze Belgische wegen meer dan 50.000 buitenlandse vrachtwagens. De meeste chauffeurs echter werken niet met een Belgisch contract. Ter illustratie : wat het aantal kilometers betreft dat jaarlijks in België wordt afgelegd, doen op dit moment de Poolse vrachtwagens er meer dan de Luxemburgse, Duitse en Franse samen. Roemeense vrachtwagens doen er meer dan Frankrijk en Luxemburg samen. Zelfs Litouwse vrachtwagens leggen in één jaar tijd meer kilometers af dan Franse trucks in België.

Al decennialang zetten we alles in het werk om sociale dumping tegen te gaan en die strijd is nog niet gestreden !

Aan onze ministers van Arbeid en Mobiliteit vragen we om met spoed nogmaals een rondetafelconferentie te organiseren voor alle actoren van de transportsector: de controleurs, de federale politie, de magistraten, de sociale partners, de drie gewesten en de verschillende sociale inspecties. Doel van deze ronde tafel is een objectieve analyse  te maken van de huidige situatie en onmiddellijk de nodige maatregelen te voorzien.

We vragen de ministers ook om zo snel mogelijk het Mobiliteitspakket,  dat werd goedgekeurd door de Europese Raad van ministers en gestemd door het Europees Parlement,  in werking te laten treden. Dringende maatregelen moeten genomen worden om een einde te maken aan de sociale dumping en om de praktijken te bestrijden van Belgische bedrijven die de concurrentie blijven vervalsen en die hun werknemers blijven uitbuiten als nieuwe moderne slaven.

De situatie van de Roemeense chauffeur die in de uitzending aan het woord komt en die in 2019 slachtoffer werd van een ernstig ongeval op de Antwerpse ring, is daar een schrijnend voorbeeld van. Vandaag woont hij als invalide op een piepklein appartement, samen met zijn gehandicapte dochter, en moet hij overleven op een schamel loon van 183 euro … 

Wij willen dan ook meer doen !

Naast alle stappen die we al ondernomen hebben bij onze Regering, heeft ACV-Transcom beslist een solidariteitsfonds te creëren om bijstand te verlenen aan slachtoffers van sociale dumping in de transportsector. De eerste die daarvan zal genieten, zal de Roemeense chauffeur zijn.

Mogen wij beroep doen op uw vrijgevigheid om dit fonds te spijzen ? Gelijk om welk bedrag het gaat, uw schenking is welkom !

Gebruik volgend rekeningnummer :

IBAN : BE31 7805 9383 8255
BIC : GKCCBEBB

Wij danken u bij voorbaat van harte voor uw gulle bijdrage en uw solidariteit !