Syndicale premie 2019 Kleding en confectie

De vakbondspremie wordt toegekend aan iedere gesyndiceerde arbeider  die op 31 maart van het lopende jaar tewerkgesteld is in een kleding- of confectiebedrijf.

De premie bedraagt € 145.
De attesten werden in juni naar de werknemers gestuurd.
De betaling gebeurt vanaf 1 december 2019.

Klik op de onderstaande afbeelding om de affiche te raadplegen.


Personalization