Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

PC 317 - Bewakingsdiensten

Bewaking: alle details van het akkoord 2023-2024

@Shutterstock

Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers in de bewakingssector over betere arbeidsvoorwaarden. Doordat de regering de loonnorm op nul heeft gezet (waardoor de lonen eenvoudigweg bevroren zijn), zijn de onderhandelingen heel frustrerend: we kunnen bitter weinig vragen. Het stimuleert ons om onze strijd verder te zetten tegen de wet die deze norm oplegt en die onrechtvaardig is...

Je vindt hieronder de details van dit akkoord.

Mobiliteit

Atypische uurroosters

Wanneer een prestatie begint na 22u of eindigt vóór 6u, wordt de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten van de woonplaats naar de werf opgetrokken van 120% naar 150% van de treinkaart (bij gebruik van eigen voertuig). Die bepaling is van toepassing vanaf 1 januari 2024.

Ter verduidelijking:

Ik ga naar een werf op 40 km van mijn woonplaats en ik gebruik mijn eigen voertuig.
Mijn prestatie begint om 12u en eindigt om 20u: ik heb recht op 11,35 EUR

Mijn prestatie begint om 16u en eindigt om middernacht: ik heb recht op 14,18 EUR.

Lange afstanden

Wanneer een prestatie geleverd wordt op meer dan 60 km, zijn er speciale bepalingen van kracht voor de vergoeding van de kilometers boven de 60 km:

 • Tot 60 km is het systeem van de treinkaart van toepassing (120% bij gebruik van de eigen wagen)
 • Vanaf 60 km komt er 0,30 EUR bij per km
 • Die 0,30 EUR per km zullen om de 2 jaar aangepast worden op basis van de aanpassing van de treinkaart van het jaar in kwestie.

Ter verduidelijking

Ik ga naar een werf op 75 km van mijn woonplaats en ik gebruik mijn eigen voertuig
Voor de eerste 60 km heb ik recht op 14,26 EUR (treinkaart aan 120% voor 60 km)

Voor de daaropvolgende 15 km heb ik recht op 15 x 0,30 EUR = 4,5

Dat geeft een totaal van 18,76 EUR (in het oude systeem zou dat 15,64 EUR geweest zijn)

Belangrijk: als die prestaties plaatsvinden binnen atypische uurroosters (begin na 22u of einde vóór 6u), dan worden de vergoedingen uiteraard berekend op basis van de treinkaart aan 150%).

Die bepaling treedt in werking op 1 februari 2024.

Bovendien zal een werkgroep een ruime denkoefening houden over mobiliteit, in het bijzonder over volgende onderwerpen: terugbetaling of niet van parkeerkosten, moeilijk bereikbare werven, onevenwicht tussen de duur van de dienst en de afstand, lage-emissiezones, gebruik van alternatieven voor de auto ...

Balans werk-privé

Vrije weekends

Tot nu toe werd een weekend als vrij beschouwd wanneer er sprake was van een vrije periode van 48u tussen vrijdag 20u en maandag 8u.
Vanaf 1 januari zal er een definitie van toepassing zijn die nauwer aansluit bij een echt weekend en dus voordeliger is: een weekend wordt als vrij beschouwd wanneer er geen prestaties geleverd worden tussen vrijdag 20u en maandag 6u.

Ter herinnering geven we hier het aantal vrije weekends waarop de werknemers recht hebben

Alle werknemers 22 vrije weekends per jaar
Vanaf 55 jaar 23 vrije weekends per jaar
Vanaf 60 jaar 24 vrije weekends per jaar
 

Wijzigingen aan de planning

Herhaaldelijke wijzigingen aan de planning hebben een reële impact op de balans tussen werk en privé. Om die impact te beperken, hebben we verkregen dat een vergoeding betaald wordt vanaf de 4de gewijzigde prestatie.

Concreet, indien de planning die je theoretisch gekregen hebt tussen de 22ste en de 25ste van de maand ervoor meer dan 3 keer wijzigt in de loop van de maand, dan heb je recht op een premie van 0,5707 EUR per uur voor elk uur van de gewijzigde prestatie (vanaf 1 januari 2024).

Opgelet! Wordt niet beschouwd als een wijziging aan de planning:

 • een wijziging aan de planning op vraag van de werknemer
 • een wijziging aan de planning waarbij de geplande prestatie 2 uur of minder wijzigt (bijvoorbeeld, je begint of eindigt 2 uur vroeger of je prestatie wordt verlengd of ingekort met 2 uur)
 • speciale regelingen: oproepen buiten planning binnen de 48u, wijzigingen tijdens economische werkloosheid, flex pool
Die bepalingen zijn op dit ogenblik niet van toepassing voor waardevervoerders, noch voor bewakingsagenten die actief zijn in safety (brand en veiligheid). Er moet eerst duidelijk bepaald worden wat de planningsregels zijn die op die werknemers van toepassing zijn, alvorens dat maatregelen ingevoerd kunnen worden met het oog op het beperken van wijzigingen aan de planning. Een werkgroep moet zich buigen over de kwestie en een advies uitbrengen vóór 30 juni 2024.

Eindeloopbanen

Dankzij de eindeloopbanen kunnen oudere werknemers minder uren presteren tot hun pensioenleeftijd en krijgen ze eveneens een uitkering van de RVA. 

Voorwaarden:

 • 55 jaar of ouder zijn en de arbeidsprestaties verminderen met 1/5 of tot halftijds.

en

 • ofwel 35 jaar beroepsverleden hebben als loontrekkende
 • ofwel 20 jaar nachtarbeid verricht hebben
 • ofwel een zwaar beroep hebben uitgeoefend gedurende minstens 5 jaar over de laatste 10 jaar, of gedurende minstens 7 jaar over de laatste 15 jaar. OPGELET! Onder zwaar beroep wordt hier enkel nachtarbeid verstaan.

Deze maatregel is geldig tot eind 2024.


Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen)

De stelsels van brugpensioen werden verlengd tot 30 juni 2023:

 • SWT vanaf 60 jaar; 33 of 35 jaar beroepsloopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid en 20 jaar anciënniteit in de sector
 • SWT vanaf 60 jaar - 40 jaar beroepsloopbaan
 • SWT vanaf 58 jaar - medische redenen en 20 jaar anciënniteit in de sector

Anciënniteitsdag

Met het oog op harmonisering tussen arbeiders en bedienden zullen arbeiders 1 extra recurrente verlofdag krijgen vanaf 5 jaar anciënniteit (met een maximum van 6 dagen). Die maatregel treeft in werking op 1 januari 2024.

Vanaf die datum zal volgende situatie van toepassing zijn:

Arbeiders en bedienden
5 jaar anciënniteit 1 dag
10 jaar anciënniteit 2 dagen
15 jaar anciënniteit 3 dagen
20 jaar anciënniteit 4 dagen
25 jaar anciënniteit 5 dagen
30 jaar anciënniteit  6 dagen