Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

PC 121 - Schoonmaak

Schoonmaak (pc 121): vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid

©Shutterstock

Tijdelijk werkloos? Je werkgever moet je nu 5 euro per dag extra betalen.

Bij tijdelijke werkloosheid heb je recht op een werkloosheidsuitkering. Die wordt net zoals gewone werkloosheidsuitkeringen uitbetaald door je vakbond. Het geld komt van de sociale zekerheid.

Recent besliste de federale regering de werkloosheidsuitkering bij tijdelijke werkloosheid te verlagen, en dit vanaf 1 januari 2024. Voorheen bedroeg deze uitkering 65% van je loon, nu nog slechts 60%. Enkel bij tijdelijke werkloosheid in geval van overmacht (ook medische overmacht) blijft de vergoeding op 65%.

Om deze daling te compenseren heeft de regering de werkgevers wel verplicht per dag tijdelijke werkloosheid een nieuwe bijkomende vergoeding van 5 euro te betalen. Deze vergoeding zal je dus verkrijgen van je werkgever, samen met je loon.

De toeslag geldt voor elke dag waarvoor je als tijdelijk werkloze een werkloosheidsuitkering krijgt. Je kan het aantal uitkeringen zien in je werkloosheidsdossier op Mijn ACV. Ook goed om te weten: er is geen RSZ-bijdrage verschuldigd op de toeslag, bedrijfsvoorheffing is wel verschuldigd (26,75%).

Opgelet!

In geval van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht is je werkgever deze vergoeding niet verschuldigd.

Indien je bruto loon hoger is dan 4.000 euro, moet je werkgever deze vergoeding pas uitbetalen vanaf je 27ste dag tijdelijke werkloosheid in hetzelfde jaar.

In de sector schoonmaak bestond er al een bijkomende bestaanszekerheidvergoeding tijdelijke werkloosheid van 3,0784 euro per uur gedurende maximum 730 uur per kalenderjaar. Deze vergoeding wordt uitbetaald door het Sociaal Fonds op voorwaarde dat je het jaar voordien een eindejaarspremie hebt ontvangen. Als je geen recht (meer) hebt op de bijkomende bestaanszekerheidsvergoeding, dient de werkgever je 2 euro per dag aanvullend te betalen.

Concreet: werk je in de sector schoonmaak en ben je één of meerdere dagen in januari op tijdelijke werkloosheid gezet?

Controleer dan goed je loonbrieven vanaf januari. Daar zou namelijk ook per dag tijdelijke werkloosheid een vergoeding van 5 euro op moeten vermeld staan en uitbetaald zijn.

Deze vergoeding komt bovenop de reeds bestaande vergoedingen.

Is dit niet het geval? Spreek dan je delegee aan of neem contact op met een van onze afdelingen. Zij bekijken dit samen met jou en zorgen ervoor dat je krijgt waar je recht op hebt.