Ambulante zorgverzekering voor bewakers

©Shutterstock

De werknemers van de bewaking zouden onlangs een folder in de brievenbus gekregen moeten hebben rond de nieuwe ambulante zorgverzekering. De folder werd verstuurd door het Fonds voor de Bestaanszekerheid van de Bewakingsondernemingen en legt kort uit wat de verzekering precies dekt en hoe je terugbetaald wordt.

Ter herinnering, deze verzekering werd onderhandeld bij het laatste sectorale akkoord en is officieel in voege getreden op 1 juli.

Voor wie?

De werknemers die op 1 juli in dienst waren zijn automatisch aangesloten. Werknemers die na deze datum zijn aangenomen moeten minimum 320 uur gepresteerd hebben over 2 trimesters om recht te hebben.

Wat ?

Deze verzekering betaalt medische kosten terug voor dokters, specialisten, medische onderzoeken, medicijnen, tandbehandelingen en optisch materiaal.

Hoeveel ?

Op jaarbasis krijgt een werknemer tot 170 EUR terugbetaald bij het voorleggen een voorschrift of zorgattest. Per tussenkomst, wordt een terugbetaling van 60% gedaan van het niet door de mutualiteit terugbetaalde deel, met een eenmalige franchise van 25 EUR per jaar.

Hoe ?

Om deze verzekering helemaal operationeel te maken, met Axa nog het polisnummer naar elke individuele werknemer verzenden. Dit zou in december moeten gebeuren. Pas vanaf dat moment kunnen medische kosten worden ingegeven en terugbetaald, bij voorkeur via het electronisch platform van Axa.

Een goede raad : bewaar goed alle medische stukken sinds 1 juli 2020 !

Personalization