Werkloosheid

Stempel online

Volledig werkloos? Met je elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer kan je online stempelen. Van thuis uit stempelen is makkelijk, veilig en snel. In de folder lees je alle uitleg.

Werkloos en werkzoekend

De woorden die we gebruiken als het over de arbeidsmarkt en het beleid zijn soms vaag of gekleurd. Deze verklarende begrippenlijst wil onduidelijke woorden uitleggen en de aandacht vestigen op een aantal al dan niet neutrale termen. Voor al wie zich op of rond de arbeidsmarkt begeeft: werkzoekenden, vrijwilligers, arbeidsbemiddelaars, studenten, …

Consulteer 'Consulteer 'Werkloos of werkzoekend'

Infofiches werkloosheid RVA-ACV

De vakbond biedt in samenwerking met de RVA informatiedocumenten over je werkloosheid aan. 

Gezocht: rechten van de werkzoekende

In 'Gezocht: rechten van de werkzoekende’ lees je over tien basisrechten van werkzoekenden, bijvoorbeeld: recht op antwoord en feedback, recht op een gelijke behandeling, recht op kosteloos werk zoeken, recht op de erkenning van competenties buiten het traditionele onderwijscircuit, ... Editie 2016.

Jouw bedrijf failliet?

Je bedrijf gaat failliet. Wat nu? Welke rechten heb je als werknemer?

Consulteer de folder 'Jouw bedrijf failliet?'

Collectief ontslag

Als werknemer kan je het slachtoffer worden van een collectief ontslag en/of sluiting van de onderneming. Hiervoor bestaat specifieke wetgeving.bedrijf gaat failliet.

Consulteer de folder 'Collectief Ontslag'

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.