Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Een strategische vakbond

Om te winnen moet je anticiperen!

In een wereld die voortdurend verandert, kunnen we niet anders dan proactief zijn en moeten we onze organisatie blijven herdenken.

Om ons op elke mogelijke situatie voor te bereiden, maar vooral om terrein te winnen, zijn we onderstaande engagementen aangegaan op ons congres 2024 'Organize, Fight and Win'.

Meer weten? Contacteer ons of word lid.

Engagement 1: Functioneren met strategische plannen
Engagement 2: Vertrekken vanuit de problemen op het terrein
Engagement 3: De plannen uitdenken met de militanten
Engagement 4: Het plan uitvoeren met de militanten op niveau van de onderneming en de sector
Engagement 5: Het plan uitvoeren met de werknemers
Engagement 6: uitwisselen en verspreiden Engagement 7: evalueren en herhalen  

 
Engagement 1: Functioneren met strategische plannen

We zijn klaar voor de toekomst met onze plannen voor de komende vier jaar op sector- en centraal niveau. Deze omvatten zowel politieke als organisatorische doelstellingen, allemaal in lijn met onze verbintenissen op dit congres. Politieke doelen vormen de basis voor organisatorische groei en activering van werknemers, en vice versa. We kijken naar een betere toekomst voor werknemers en een sterker georganiseerde vakbond.

Op politiek niveau stellen we ons de vraag: "Hoe willen we het leven van werknemers veranderen over vier jaar?" Organisatorisch denken we na over hoe onze structuren er over vier jaar uitzien.

Sectorplannen worden uitgewerkt door nationale sectorcommissies, waar militanten een cruciale rol spelen. Op lokaal niveau, in zones en bedrijven, stellen we plannen op voor de komende één of twee jaar, als richtlijn voor dagelijkse acties, altijd ingebed in de bredere strategie van de vakbond.

Het bijwerken van deze plannen gebeurt regelmatig en we vertalen ze naar concrete eisen. We houden altijd rekening met de realiteit op de werkvloer, met verspreide tewerkstelling en alleenwerkende militanten. Samen zetten we ons in voor een sterke toekomst voor werknemers!

 

Engagement 2: Vertrekken vanuit de problemen op het terrein

ACV Voeding en Diensten streeft naar verbetering van het leven van werknemers door hun betrokkenheid te waarborgen. We benaderen dit door direct contact, enquêtes (liefst op de werkvloer), personeelsvergaderingen en werfbezoeken. Deze input onthult de prioriteiten van werknemers en waar ze het meest gemotiveerd voor zijn.

 

Engagement 3: De plannen uitdenken met de militanten

Onze plannen gaan verder dan alleen politieke en organisatorische doelen. We hebben ook oog voor:

 • Cijfergegevens voor een gedegen aanpak
 • Lopende interprofessionele campagnes
 • Werknemers met precaire contracten: uitzendkrachten, seizoenarbeiders, studenten, flexi-jobbers...
 • Niet-vakbondsleden, met het oog op toekomstig lidmaatschap
 • Samenwerkingen binnen het ACV
 • Bondgenoten buiten het ACV, nationaal én internationaal: andere vakbonden, middenveld, politiek, klanten...
 • Tools om onze plannen zo autonoom mogelijk uit te voeren

Samen met onze militanten hebben we deze plannen ontwikkeld en besproken in de bevoegde organen.

 

Engagement 4: Het plan uitvoeren met de militanten op niveau van de onderneming en de sector

Ontdek onze strategische aanpak:

 • Iedereen draagt zijn steentje bij: onze plannen inspireren alle militanten, ongeacht hun functie of mandaat.
 • Flexibiliteit is key! Binnen bedrijven kunnen verantwoordelijkheden veranderen, en dus ook de taken van de militantenkernen.
 • Kansen grijpen! Plannen bieden structuur, maar we laten geen kans onbenut om de vakbond te versterken.
 • Propagandisten in actie! Ze ondersteunen en begeleiden de militanten, zodat ze zelfstandig kunnen werken.
 • Zichtbaarheid is cruciaal! We tonen ons werk trots via sociale media, e-mails, WhatsApp en meer.
 • Altijd bijleren! Elke vakbondsploeg volgt specifieke vormingen om hun werking te verbeteren.

Samen bouwen we aan een sterkere vakbond!


Engagement 5: Het plan uitvoeren met de werknemers

We laten werknemers zoveel mogelijk meewerken. 

 • De stem van de werknemers telt! We luisteren naar hun mening en betrekken hen actief bij ons plan. Of het nu fysiek of virtueel is, we zoeken manieren om samen te komen en een hechte band te smeden. 
 • Eén front, één kracht! We streven naar eenheid onder werknemers, samen met andere centrales, ACV-verbonden en vakbondsorganisaties, zelfs op Europees en internationaal niveau. 
 • Successen vieren we samen! We communiceren trots over onze verwezenlijkingen en brengen werknemers samen om onze overwinningen te vieren.

 

Engagement 6: uitwisselen en verspreiden 

Good practices uitwisselen en verspreiden is cruciaal voor vakbondswerk!

 • Dag in, dag uit werken onze militanten en militantenkernen hard om het leven van werknemers te verbeteren. Toch blijven veel van hun inspanningen onder de radar.
 • Bij ACV Voeding en Diensten zetten we in op het delen en verspreiden van positieve ervaringen. We investeren tijd en aandacht in:

  • Interzetels 
  • Delegeeraden 
  • Zonale besturen 
  • Vormingen binnen de centrale 
  • Sociale media groepen 

Samen bouwen we aan solidariteit tussen militanten uit verschillende bedrijven en sectoren, vooral in tijden van sociale conflicten.

 

Engagement 7: evalueren en herhalen

Onze plannen ondergaan regelmatige evaluaties op passende niveaus (centraal, sectoraal, per zone). Dit stelt ons in staat om onze politieke en organisatorische doelen voortdurend bij te werken.

We noteren en verspreiden de beste ervaringen via onze communicatie- en trainingskanalen. Het doel? Het werk van andere vakbondsmensen met vergelijkbare doelstellingen vergemakkelijken, zodat zij inspiratie kunnen halen uit onze aanpak.

Je centrale op sociale netwerken