Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Voor ons is jouw gezondheid van onschatbare waarde

Jaar na jaar stijgt het aantal huishoudhulpen die wegens ziekte niet kunnen werken. Gemiddeld is één op de vijf huishoudhulpen ziek. Hoe langer je in de sector werkt, hoe groter de kans dat je gezondheidsproblemen hebt. Het is met andere woorden de job die ziek maakt. Toch worden de meeste aanvragen voor erkenning als beroepsziekte geweigerd. Dat moet anders!

Daarom lanceren we een campagne om Fedris (het federaal agentschap voor de erkenning van beroepsrisico's) en de bevoegde Minister van Gezondheid te overtuigen dat er een rechtstreeks verband is tussen werken in de dienstenchequesector en bepaalde gezondheidsproblemen.

Heb je zelf gezondheidsproblemen door je werk (of ken je collega’s met problemen) dan kan je deelnemen aan deze campagne.

We willen zo veel mogelijk aanvragen samen indienen. Om doelgericht te kunnen werken, beperken we ons tot de peesontstekingen van de bovenste ledematen (schouder, elleboog, pols). Heel veel werkneemsters hebben last van zogenoemde "musculoskeletale aandoeningen" (tendinitis aan de pols, carpaal tunnelsyndroom, tenniselleboog, peesontsteking in de schouder, enz.).

Huishoudhulpen die last hebben van deze symptomen kunnen zich bij ons melden via het volgende inschrijvingsformulier. Wij maken deze gegevens dan strikt vertrouwelijk over aan de dokters van Geneeskunde voor het Volk. Zij zullen je nadien contacteren om een dossier op te stellen. Deze dokters zijn speciaal opgeleid om aanvragen voor beroepsziektes in te dienen. Zo willen we de komende maanden honderden dossiers indienen om druk te zetten op Fedris en de Minister.

Waarom een erkenning als beroepsziekte? Als je gezondheidsproblemen erkend worden als beroepsziekte dan krijg je onder andere een hogere uitkering (90% van je loon in plaats van 60% via de mutualiteit) en alle medisch kosten worden terugbetaald (ook het zogenaamde remgeld).

Voor meer informatie kan je ook terecht bij onze secretariaten of bij je ACV-delegees in je dienstenchequebedrijf.

Wat is Fedris? 

Fedris is het federaal agentschap voor beroepsrisico's. Het is een federale instelling die een ziekte al dan niet erkent als beroepsziekte (veroorzaakt door het werk). Als de ziekte erkend wordt als beroepsziekte krijgen de werknemers een maandelijkse vergoeding en een terugbetaling van kosten voor gezondheidszorg (kine, medicatie, enz.).

2/3 van de aanvragen van huishoudhulpen worden echter door FEDRIS geweigerd. Het vaakst voorkomende argument is dat er geen bewijs is dat de problemen veroorzaakt wordt door het werk (repetitieve handelingen, dragen van zware lasten, enz.). Daar willen we iets aan veranderen.

Wat is het doel van de campagne?

We willen heel veel aanvragen tot erkenning als beroepsziekte indienen bij Fedris en met onze collectieve actie aantonen dat de dienstenchequesector ziekte veroorzaakt. Het is dus de bedoeling om zoveel mogelijk dossiers op te stellen om druk uit te oefenen en ervoor te zorgen dat de sector op de lijst van beroepsziekten komt en dat er een automatische erkenning komt, zonder dat de werknemers en werkneemsters de beroepsmatige blootstelling moeten bewijzen. 

Dit project biedt natuurlijk geen garantie voor de erkenning van de ziekte, maar wij denken dat een collectieve actie er kan voor zorgen dat er een betere erkenning komt van beroepsziektes 

Waarom is die erkenning van beroepsziektes zo belangrijk? 

Omdat je daardoor een vergoeding krijgt voor de zieke werknemers en werkneemsters en omdat de periodes van arbeidsongeschiktheid dan worden meegeteld voor het pensioen. Het kan ook zorgen voor een bewustmaking van de werkgevers en overheden waardoor er echte preventiemaatregelen genomen kunnen worden. 

Wat is Geneeskunde voor het Volk en hoe gaan zij helpen?

Geneeskunde voor het Volk, dat zijn 11 medische praktijken verspreid over heel België. Het personeel van Geneeskunde voor het Volk is opgeleid om aanvragen tot erkenning van beroepsziektes in te dienen voor peesontstekingen van de bovenste ledematen (schouder, elleboog, pols). Nadat je het inschrijvingsformulier hebt ingevuld, zal je gecontacteerd worden door Geneeskunde voor het Volk. De dokters zullen je ook uitnodigen voor een afspraak. Samen met jou kunnen ze dan een dossier opmaken voor de erkenning als beroepsziekte.

Wat moet je meenemen naar je afspraak?

1. Verplicht

  • Identiteitskaart
  • Gegevens van je behandelend arts (voor eventuele uitwisseling)

2. Facultatief

  • Klevertje van de mutualiteit
  • Beroepsloopbaan (start- en einddatum bij elke werkgever)
  • Verslagen van echografieën/scans 
  • Operatieverslagen 
  • Start- en einddatum van de verschillende periodes van arbeidsongeschiktheid als gevolg van je ziekte
  • Verslag van je behandelend arts (omschrijving van de pathologie, eerste opduiken van de symptomen, enz.)
Je centrale op sociale netwerken