Collectieve arbeidsduurvermindering : de geschiedenis gaat verder bij TRIXXO

©Shutterstock

TRIXXO weigert om het systeem van collectieve arbeidsduurvermindering aan te passen en je loon te verhogen. Dat is nochtans zo voorzien in het sectoraal akkoord voor de dienstencheques. Wij zijn bereid om met hen te onderhandelen, maar TRIXXO wil het niet horen !
      
Erger nog ! TRIXXO heeft de vergadering met de vakbonden in december afgebroken en aangekondigd dat ze nog maar eens jullie huidige arbeidscontracten in onderling overleg willen opzeggen en jullie verplichten om een nieuw contract te tekenen. Op die manier wil de onderneming de voltijdse arbeidsduur weer opvoeren naar 38 uur per week zonder JULLIE daar enige compensatie voor te geven ! 

Enkele jaren geleden hebben ze jullie nochtans gevraagd om het omgekeerde te doen ! 
In plaats van een hoger brutoloon te betalen, zoals voorzien in het sectoraal akkoord, wil TRIXXO DAT OMZEILEN met excuses en vage beloftes. TRIXXO wil de huishoudhulpen laten opdraaien voor een probleem dat ze zelf hebben gecreëerd een paar jaar geleden !

Heeft men jou al gevraagd om een nieuw arbeidscontract te ondertekenen ? ALS DAT ZO IS, neem dan eerst contact op met je vakbondsafgevaardigde(n) of met je regionale kantoor van ACV Voeding en Diensten !

Klik hier om het pamflet te bekijken.

Personalization