"Help ons bedrijven verantwoordelijk te houden"

© Kristof Vadino

Vakbeweging - Laura Eliaerts en Jaklien Broekx 

Iedereen kent de vreselijke beelden van onveilige kledingfabrieken die instorten in Bangladesh of de kobaltmijnen in de D.R. Congo waar vele kinderen werken. Anno 2021 worden nog steeds veel producten verkocht op de Europese markt waar mensenrechtenschendingen aan kleven. Wetten die bedrijven verplichten om aan ketenzorg te doen zijn de sleutel om dit een halt toe te roepen. En daarover is goed nieuws te melden. Zowel vanuit Europa als in eigen land.

Bedrijven zijn tegenwoordig over de hele wereld verspreid. Te veel van hen vervuilen het milieu, misbruiken de rechten van arbeiders en vakbonden, stelen land van de inheemse bevolking of steunen moderne slavernij. En daar komen ze ongestraft mee weg. En wanneer mensen hiertegen reageren worden ze vaak in de gevangenis gegooid, ontslagen of soms zelfs vermoord. De Europese Commissie besliste vorig jaar om een nieuwe wet te maken die bedrijven verplicht om zorg te dragen voor hun héle keten: Human Rights Due Diligence (HRDD) of verplichte ketenzorg. Hiermee worden bedrijven verantwoordelijk gesteld voor de schade die ze aanrichten of toe bijdragen, in binnen én buitenland. Een initiatief van de Europese commissaris voor Justitie en landgenoot Didier Reynders.

Europese campagne

Om te komen tot een gedragen regelgeving organiseert de Commissie een grote consultatie bij bedrijven, vakbonden, ngo’s, milieubewegingen … en burgers. Iedereen kan zijn of haar stem laten horen tot 8 februari. Nu maakt de Commissie het wel niet makkelijk: de consultatie is ongeveer 30 pagina’s lang en best ingewikkeld. Gelukkig heeft het Europees Vakverbond in samenwerking met andere organisaties waaronder Friends of the Earth iets slim bedacht. Ze hebben een website ontwikkeld in maar liefst 8 talen, waarop je in enkele klikken de vakbondseisen kan uploaden en naar de Commissie sturen. Onder de slogan #HoldBizAccountable (‘hou bedrijven verantwoordelijk’) wordt onder meer gepleit voor een sterke betrokkenheid van vakbonden in het HRDD-proces. Om zo zeker te zijn dat bedrijven zorg dragen voor mens en milieu en hiervoor zelfs voor de rechtbank ter verantwoording kunnen worden geroepen. Niet alleen voor hun eigen fabrieken, maar ook voor hun leveranciers en voor de leveranciers van hun leveranciers. Van België tot in Bangladesh en D.R. Congo, de wereld rond.

Doe mee
Met enkele klikken beïnvloed je wetgeving die zal tellen in heel de Europese Unie en het handelen van miljoenen bedrijven zal beïnvloeden. Hoe meer mensen hier aan deelnemen, hoe groter de kans dat het voorstel van de Commissie effectief tanden heeft. De tijd dringt, laat je stem horen voor 8 februari  en surf naar: https://www.enforcinghumanrights-duediligence.eu/nl


BREAKING | OVERWINNING IN DE KAMER
Ook in ons land krijgt dezelfde oproep wind in de zeilen. Op 14 januari werd in de Kamer een resolutie goedgekeurd die de Belgische regering aanspoort om actief werk te maken van een regulerend kader om bedrijven te stimuleren mensenrechten te respecteren en schendingen te voorkomen. Een oproep ook om als land hierrond een voortrekkersrol te laten spelen op internationale en Europese fora, om uiteindelijk te komen tot verplichte ketenzorg van bedrijven.  Twee parlementsleden van Ecolo en PS zijn de initiatiefnemers van de tekst. Zij roepen België op om te pleiten voor regelgeving op VN- en EU-n veau en vragen ook dat ons land een eigen nationaal kader ontwikkelt met andere woorden een Belgische wet. Deze resolutie is een eerste overwinning van het maatschappelijk middenveld dat al tientallen jaren milieurampen en schendingen van mensen- en arbeidsrechten aan de kaak stelt. 

Personalization