400 banen bedreigd in de restaurants van de Europese Commissie

Shutterstock

De cateringbedrijven Compass en Ciano kregen een brief van de Europese Commissie waarin hen werd meegedeeld dat de cateringactiviteiten worden opgeschort vanaf 1 januari 2021. Deze opschorting duurt minstens tot 1 september 2021, maar zou ook nog langer kunnen doorlopen. De Commissie geeft in de brief namelijk te kennen dat er geen nieuwe aanbesteding zal gebeuren vooraleer men diep nagedacht heeft over de werkingsmethodes en de catering in de toekomst.

De Europese Commissie beroept zich op overmacht om haar beslissing te verklaren. Voor de ongeveer 400 werknemers die werken in de restaurants van de Commissie via de cateringbedrijven betekent dat een ontslag zonder vergoeding en zonder toepassing van de wet Renault. Voor ACV Voeding en Diensten is dat natuurlijk onaanvaardbaar!  Er zijn besprekingen aan de gang om een oplossing te vinden, maar als dat niet lukt, worden er vakbondsacties voorzien. 

De vakbond vreest vooral dat deze aankondiging een sneeuwbaleffect teweeg zal brengen. Andere instellingen zoals het Europees Parlement of de Europese Raad zouden hetzelfde kunnen doen als de Commissie. Bovendien kunnen nog andere sectoren naast de catering getroffen worden door deze opschorting van activiteiten, zoals de bewaking of de schoonmaak. In dat geval wordt hier een echt sociaal bloedbad aangekondigd. 

Personalization