Herstructurering bij Compass Group : onderhandelingen zitten muurvast

©Shutterstock

Op donderdag 12 november vond een buitengewone ondernemingsraad plaats bij Compass Group. De syndicale organisaties zijn enorm verontwaardigd over de manier waarop de directie haar medewerkers en hun gezinnen behandelt. Ze weigeren dan ook dat Compass Group (Internationaal en België) zich aan de hand van het sociaal plan verder verrijkt op de kap van de werknemers.

Op 4 juni 2020 riep de directie van Compass Group een buitengewone ondernemingsraad bijeen om haar intentie over te gaan tot het collectief ontslag van zo’n 550 werknemers op een totaal van 1868, bekend te maken. De syndicale organisaties hebben Compass Group er ettelijke malen op gewezen dat deze aankondiging voorbarig was. De wereld en zijn systemen zijn nu eenmaal aan het veranderen. Wat zal de impact zijn van het telewerk, de videoconferenties, de gezondheidsregels, de robotisering en automatisering ? De directie geeft echter geen gehoor en komt nu met een nieuwe evaluatie.

De woordvoerder (M. Bart Matthijs) kondigt aan dat er niet 550, maar 650 werknemers afgedankt moeten worden om opnieuw tot een evenwicht te komen. Begin oktober, terwijl de onderhandelingen zich nog in fase 1 van de wet Renault bevonden, stelde M. Bart. Matthijs een eerste sociaal plan voor. Dit voorstel is, om het eenvoudig te zeggen, een belediging ten aanzien van de werknemers, die er gedurende tientallen jaren voor hebben gezorgd dat Compass Group Belgium fenomenale dividenden kon uitkeren.

De syndicale organisaties zijn op dit moment diep verontwaardigd over de manier waarop M. Bart Matthijs dit dossier en daarmee ook de toekomst van honderden gezinnen behandelt. De syndicale organisaties zijn zich terdege bewust van het feit dat de hele wereld zwaar getroffen wordt door deze crisis, en dat elk land geconfronteerd zal worden met grotere of kleinere herstructureringen. Maar moeten wij daarom genoegen nemen met een paar kruimels, terwijl een selecte groep van welgestelden zich verder verrijkt op de kap van de werknemers ?

Wij vragen met aandrang aan de directie van Compass Group niet alleen aandacht te hebben voor de financiële, maar ook voor de sociale realiteit. Tevens eisen wij van de directie van Compass Group Belgium een voorstel van sociaal plan te doen dat getuigt van eerbied voor zijn werknemers. De syndicale organisaties roepen de bedrijfsleiders op om hun filosofie te eerbiedigen : “Wij zijn er diep van overtuigd dat, wanneer wij onze mensen correct behandelen en hen een doel voor ogen bieden, wij de beste prestaties zullen behalen, zowel op vlak van kwaliteit als van kwantiteit ! Dit is de fundering van onze filosofie, en de leidraad in alles wat we ondernemen, elke dag, voor elke klant !”

Personalization