De sector van de dienstencheques blijft open: een zeer fout signaal

©Shutterstock

De regering heeft beslist dat de sector van de dienstencheques open blijft in de komende weken. ACV is van mening dat dit een zeer fout signaal is. In deze tijden van pandemie lijkt het ons immers geen verantwoordelijke keuze om poetshulpen toe te laten zich elke week van het ene gezin naar het andere te begeven.

Federaal niveau

Wij blijven dus pleiten op federaal niveau voor de sluiting van de sector. Het is namelijk op dit niveau dat dergelijke beslissing genomen zou kunnen worden.

Ook andere punten die wij ondersteunen worden momenteel besproken op het federale niveau :

  • het toekennen van een vergoeding van de RVA per halve dag werkloosheid;
  • de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid voor de eindejaarspremie.

Regionaal niveau

Aangezien het beheer van de dienstencheques werd toevertrouwd aan de 3 regio’s van het land, proberen wij ook op regionaal niveau een doorbraak te forceren. Hieronder vind je de punten waar we momenteel aan werken.

Vlaanderen

In Vlaanderen pleiten wij voor:

  • een compensatie voor het loonverlies in geval van tijdelijke werkloosheid. Deze compensatie zou gegeven kunnen worden via een vorming, onder de vorm van een maandelijkse premie;
  • een policy voor de klanten;
  • beschermingsmaatregelen zoals het verplicht dragen van een masker voor de poetshulpen, maar ook voor de klanten.

Brussel

In Brussel stellen onze secretarissen en delegees alles in het werk om ervoor te zorgen dat de ondernemingen de nodige uitrusting en instructies meegeven aan de werknemers en werkneemsters van de sector. Op 12 november vindt een vergadering plaats met de regionale overheden om een kaderakkoord te bespreken.

Wallonië

In Wallonië hebben tal van kleine bedrijven beslist om de deuren te sluiten, en wij juichen deze beslissing toe ! Dit is evenwel niet het geval voor de grote bedrijven die terughoudender zijn en van mening zijn de nodige maatregelen te hebben genomen. 

De Waalse regering heeft nochtans middelen vrijgemaakt voor de dienstenchequebedrijven. Onze secretarissen op het terrein zetten de ondernemingen ertoe aan de deuren te sluiten en aanspraak te maken op deze middelen.

 

In alle regio's zullen alle werknemers in ieder geval een attest moeten krijgen van hun werkgever dat zij moeten gaan werken en niet aan thuiswerk kunnen doen. Dit is voor de controle die je kan krijgen van de politie.

BELANGRIJK : Indien je werkgever niet de correcte bescherming voorziet of indien hij het nodige niet doet om de regels van social distancing te doen naleven door de klanten, neem dan contact op met de preventieadviseur van je onderneming of met een van onze ACV-kantoren.  

Personalization