NIEUW: Aanvullende vergoeding ziekte wegens corona

WAT

Dankzij het ACV hebben arbeiders tewerkgesteld in de voedingsnijverheid en bakkerijen, die arbeidsongeschikt zijn geweest wegens covid-19 gedurende de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020, recht op een aanvullende vergoeding.

Het sociaal fonds van de voedingsnijverheid en van de bakkerijen neemt de uitbetaling van deze vergoeding voor zich.

BEDRAG

De tussenkomst bedraagt 19,30 euro bruto (15 euro netto) per dag arbeidsongeschiktheid wegens covid-19 die niet gedekt is door gewaarborgd loon.

De vergoeding wordt uitgekeerd in een zesdagenweek, zoals de uitkering van de mutualiteit, zelfs al werkt de arbeider in een vijfdagenweek.

Deeltijdsen en arbeiders die – na toelating van hun arts – het werk halftijds hervatten, hebben recht op deze vergoeding in verhouding tot hun prestaties.

PROCEDURE

De arbeider vraagt zelf de vergoeding aan bij het Sociaal Fonds aan de hand van volgende documenten:

- een volledig ingevuld aanvraagformulier (zie https://www.alimento.be/nl/werknemers/arbeiders-bakkerij-financiele-voordelen/bijkomende-vergoeding-bij-ziekte-door-corona)

- een medisch bewijsstuk van arbeidsongeschiktheid omwille van Covid-19 voor de duur waarvoor de aanvullende vergoeding wordt aangevraagd.

- een attest van de mutualiteit met vermelding van de vergoede ziekteperiode en het aantal vergoede ziekte-uitkeringen

INHOUDINGEN

Van het brutobedrag wordt 22,2% bedrijfsvoorheffing in mindering gebracht.

Personalization