Stand van zaken bewaking

©Shutterstock

Vanaf 4 mei begon men in België de quarantainemaatregelen te versoepelen. Ze waren al heel aanwezig van bij het begin van de coronacrisis, maar nu staan de bewakingsagenten meer dan ooit op de eerste rij, of het nu is om specifieke taken uit te voeren in het kader van de gezondheid of om beetje bij beetje weer hun post in te nemen bij de heropening van ondernemingen en terreinen...

 

Om deze versoepeling van de quarantainemaatregelen vlot te laten verlopen, hebben werkgevers en vakbonden een generieke gids uitgewerkt om de verspreiding van het COVID-19-virus op het werk tegen te gaan. Deze gids herhaalt de basisprincipes en omvat aanbevelingen, raadgevingen en concrete voorbeelden zodat de werkgevers zo veilig mogelijk het werk kunnen hernemen, terwijl het risico op besmetting toch zo klein mogelijk gehouden wordt.

 

Naast die generieke gids hebben de sociale partners van de bewaking een sectorale gids uitgewerkt, als aanvulling op de generieke gids, met maatregelen die aangepast zijn aan de verschillende eigenheden van de bewaking. Je vindt er onder meer regels in verband met de mondmaskers die de ondernemingen moeten bezorgen aan iedere bewakingsagent, en ook specifieke regels in functie van de activiteiten (dispatching, alarmcentrale, waardetransport, winkelinspectie, parkeercontrole, safety guard, …) of in functie van de taken (uitgangscontrole, toegangscontrole, fouillering, identiteitscontrole, screening van goederen, temperatuurmeting, ontsmetting,…).  Deze regels moeten in je onderneming (via het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) besproken, aangepast en daarna toegepast worden.

 

Deze sectorale gids wordt ondersteund door de werkgevers en de vakbonden van de sector. Lees hem er dus zeker op na als je ook maar de minste twijfel hebt over de preventie- en beschermingsmaatregelen op je werkplek, en baseer je erop bij de besprekingen van dit onderwerp met je werkgever…

 

Je vindt de sectorale gids hier.

Personalization